Ilmiömäiset agentit -

TVT:n ankkurointi alkuopetuksessa

Syksyllä 2017 on aloitettu Joensuun normaalikoulussa 1A luokan kanssa pitkäkestoinen ja oppilasta osallistava oppimispolku, jossa oppilaan tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ankkuroidaan luonnolliseksi osaksi opetusta ja oppimista. Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristöä ja sen ilmiöitä sekä innostetaan luomaan yhteyksiä eri oppiaineiden ja työtapojen välille. Tavoitteena on suunnitella luontevia sisältöjä sekä hälventää erityisesti ympäristöopin, suomen kielen ja kirjallisuuden, kuvataiteen sekä matematiikan oppiainerajoja. TVT-taitojen harjaannuttaminen ankkuroidaan olennaisena osana toiminnallisuutta ja monipuolisia oppimisympäristöjä.

Toteutuksessa yhteistyössä ovat Joensuun normaalikoulun luokanopettaja Sinikka Räty-Záborszky (KT) ja Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkijatohtori Susanna Pöntinen. Kehittämiskohteina ovat opetuksen ja oppimisen menetelmät, pedagoginen toimintakulttuuri, oppimisympäristö sekä ja tieto- ja viestintäteknologinen opetuskäyttö. Tällä pyritään löytämään opettajia, oppilaita ja opettajaopiskelijoita hyödyttäviä menetelmiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 2018 jouluun asti.

Tutustu hankkeen blogiin tästä linkistä!

Uutisia hankkeesta

Opettaja-lehden artikkeli Opettamalla oppii - Opettajien digitaidot entistä paremmin hyppysissä (5.10.2018)

Ekaluokkalaiset tieto- ja viestintäteknologian agentteina (22.5.2018)