Kansainvälinen toiminta

Kotikansainvälisyys Norssissa

Norssilla on oppilaita ja opiskelijoita eri kulttuureista sekä alakoulussa että yläkoulussa. Lukiossa on myös kansainvälisten järjestöjen kautta tulleita vaihto-opiskelijoita, jotka viettävät Norssissa kokonaisen lukuvuoden.

Kansainväliset opettajaopiskelijat tuovat oman lisänsä koulun järjestämillä kursseilla tai opetusharjoittelussa. He seuraavat oppitunteja, auttavat oppilaita vieraiden kielten opiskelussa ja pitävät päivänavauksia Länsikadun koululla. Myös keväisin järjestettävä SciFest-tapahtuma lisää kansainvälisyyttä. ​

Lisäksi kotikansainvälisyys näkyy vuoden mittaan usealla tavalla. Yliopiston ruotsin kielen opiskelijat pitävät vuosittain Lucia-päivänavauksen ja kielten opettajat järjestävät venäläisiä teeiltoja tai saksalaista iltapäiväleivontaa. Länsikadun koululla on Plan-kummilapsi.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu on Unesco-koulu. Unesco-koulut osallistuvat Unescon tavoitteiden edistämiseen johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteet. Unesco-koulut kokeilevat uusia lähestymistapoja, testaavat Unescon aineistoja ja levittävät hyviä käytänteitä, jotka liittyvät globaaleihin kysymyksiin ja Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmään, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen ja ympäristönsuojeluun.


Kansainvälinen yhteistyö

Normaalikoululla on ollut useita kansainvälisiä projekteja eri maiden koulujen välisinä Comenius-projekteina. Yhteistyökumppaneita on ollut muun muassa Tsekin tasavallasta, Unkarista, Kreikasta, Liettuasta ja Englannista. Normaalikoululla on myös yliopistoyhteistyötä Herzenin pedagogiseen yliopistoon sekä Kölnin yliopiston pedagogiseen keskukseen. Olemme aloittaneet myös Kiina-yhteistyön Nanjingin yliopiston koulun kanssa osana lukion kiinan opetusta.

Lukiossa järjestetään kansainvälisiä leirikouluja eri oppiaineissa, esimerkiksi hiukkasfysiikan kurssi Cernissä tai uskonnon kurssi Taizèssa, ranskan kurssi Pariisissa ja saksan kurssi Berliinissä.  Koulu tukee kaikkia lukiolaisiaan 100 euron matkastipendillä, jonka jokainen voi käyttää lukioaikanaan kerran mihin tahansa koulun matkaan.

Lukiossa tarjotaan myös kolme kansainvälisyyskurssia, joilla tutustutaan mm. kulttuurien väliseen viestintään, kansainvälisyyden ilmiöihin Suomessa sekä muihin maihin ja kulttuureihin. Viimeinen kansainvälisyyskurssi toteutetaan leirikoulumatkana Eurooppaan tai Kiinaan. Leirikoulun ohjelma rakennetaan valitun teeman ympärille (esimerkiksi historia, kuvataide, maantiede, kielet).  

Norssilla on yhteistyökouluja Petroskoissa ja Sortavalassa venäjän kielen opintojen tukemiseksi. Joka kevät venäjää opiskelevat oppilaat tekevät opettajiensa johdolla retken Sortavalaan ja tutustuvat sekä kaupunkiin että paikalliseen ystävyyskouluun. Vuosien varrella useita ryhmiä on käynyt myös Petroskoissa koulu- ja kulttuurivierailuilla.