Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

1. Täytä ja lähetä tutkimuslupalomake hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua aineistonkeruuta.

2. Kun olet saanut tutkimuslupapäätöksen, 

    a)    lähetä kirjallinen lupahakemus  alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajille viimeistään kaksi viikkoa ennen aiottua aineiston keruuta.

                 TAI

    b)    lähetä kirjallinen tiedote 15-vuotta täyttäneiden, mutta alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille viimeistään kaksi viikkoa ennen aiottua aineiston keruuta, jolloin heillä on mahdollista halutessaan kieltää  nuoren tutkimukseen osallistuminen.

3.  Muista tiedottaa oppilaita ja opiskelijoita tutkimuksen vapaaehtoisuudesta ja tutkimuksessa noudatettavista tutkimuseettisistä periaatteista. Lapsella ja nuorella on aina itsellään ensisijainen oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa toteutettavassa tutkimustoiminnassa ja tutkimuslupakäytännöissä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia  eettisiä periaatteita (pdf). Tutkimusluvan hakijat sitoutuvat noudattamaan TENKin ohjeita.