Hae tutkimuslupaa
Tällä lomakkeella voit hakea tutkimuslupaa Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulusta. Kaikki tutkimusluvan saaneet sitoutuvat noudattamaan Tieteellisen neuvottelukunnan ohjetta ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa/TENK 2019
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA