Vaikutetaan yhdessä lastemme hyvinvointiin! 

Joensuun normaalikoulun vanhempainyhdistys ry eli NoWa on rekisteröity vuonna 1999 ja siihen kuuluvat kaikki norssilaisten vanhemmat. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö.  

Meitä vanhempia tarvitaan koulunkäynnin tukijoina ja kannustajina ja NoWa tarjoaa tähän hyvän kanavan. Kokoonnumme kerran kuussa vaihtamaan kuulumisia koulun tiloissa. Näissä tapaamisissamme olemme saaneet kuulla koulun ajankohtaisista asioista ja samalla olemme voineet välittää vanhemmilta tulleita kysymyksiä ja ajatuksia opettajakunnalle päin. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan kokouksiin, osallistumaan keskusteluun ja suunnitteluun, tekemään aloitteita tai ihan vain kuuntelemaan pelkäämättä joutuvansa heti mihinkään järjestelyvastuuseen. Myyjäiset, arpajaiset tms. eivät muutenkaan kuulu toimenkuvaamme, sillä tarkoituksenamme ei ole kerätä rahaa mihinkään erityiseen tarkoitukseen. Olemme ennen kaikkea sillanrankentajia - haluamme pitää keskustelukanavan avoimena kodin ja koulun välillä sekä tarjota myös vertaistukea vanhemmille. 

NoWan Facebook-sivuilta löydät ajankohtaista tietoa toiminnastamme sekä koulumaailmaan liittyviä juttuja ja artikkeleita - kannustamme vanhempia keskustelemaan myös somessa! Yhteystietojen lisäksi sivuilta löytyvät myös tiedot seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Vanhemmat voivat halutessaan antaa kommentteja ja palautetta NoWan sähköpostiin tai ottaa yhteyttä keneen tahansa toimikunnan jäseneen. Esittäkää siis rohkeasti ajatuksenne, jos teillä on toiveita miten haluaisitte edistää kodin ja koulun yhteistoimintaa!  

Tervetuloa mukaan, sillä meitä tarvitaan! 

Yhteystiedot

sähköposti: nowa(at)uef.fi
puheenjohtaja: Johanna Phoenix: johanna_phoenix(at)yahoo.co.uk
Facebook

Edustaja koulun johtokunnassa
Timo Tiainen, timo.p.tiainen(at)pp.inet.fi  
varaedustaja: Johanna Phoenix, johanna_phoenix(at)yahoo.co.uk