Toimintaohjeet koulun arjessa

Yleinen käytös kouluyhteisössä 

Koulussa noudatamme hyviä tapoja: 

 • tervehdimme 
 • autamme apua tarvitsevia ja kiitämme saamastamme avusta 
 • pyydämme anteeksi, jos loukkaamme toista sanoilla tai teoilla 
 • emme kiroile 
 • emme hyväksy minkäänlaista syrjimistä emmekä kiusaamista
 • pidämme huolen omista tavaroistamme, emme ota toisen tavaraa tai vahingoita toisen omaisuutta. 
 • pidämme työympäristömme siistinä niin sisä- kuin ulkotiloissakin 
 • kohtelemme toista niin kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan  

Koulunkäyntiin liittyviä ohjeita 

Koulua käydään jokaisena koulupäivänä. Opettaja merkitsee poissaolot Wilmaan. Huoltajan on annettava poissaoloista selvitys. 

Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana. Oppitunnilta myöhästynyt koputtaa oveen, pyytää anteeksi ja selittää myöhästymisensä syyn. 

Oppitunneilla:  

 • ei pidetä päällysvaatteita eikä lakkia 
 • kännykkä pidetään äänettömällä ja poissa näkyvistä 
 • ei syödä eikä juoda 
 • jokaisella on vastuu työrauhasta ja oikeus työrauhaan 
 • puheenvuoroa pyydetään viittaamalla 
 • toisen puhetta ja esityksiä kuunnellaan hiljaa, ei keskeytetä kommentoimalla ja annetaan positiivista palautetta tilanteeseen sopivalla tavalla 
 • annetut tehtävät suoritetaan ohjeiden mukaisesti
 • luokasta poistutaan vasta, kun oma työympäristö on siisti 

Kaikille kuuluu vastuu koulun turvallisuudesta. Aseiden, teräesineiden ja sytyttimien tuominen kouluun on kielletty. Henkilökohtaiset tavarat säilytetään lokeroissa. Koulussa on tallentava turvakameravalvonta. 

Rullaluistimia ja lattiapintoja vahingoittavia jalkineita ei saa käyttää koulun sisätiloissa. 

Koulusta ei saa poistua kesken työpäivän ilman erillistä lupaa. 

Koulusta poistutaan koulupäivän päätyttyä. 

Kotitehtävät tehdään kotona. 

Välitunti on tarkoitettu virkistykseen. Välituntialue on koulualue, joka on aidatun alueen sisäpuolella. Tulliportin koulun välituntialue rajoittuu Tulliportinkatuun, Taitolaan, yliopiston Verola-ruokalaan ja Joensuun oppimiskeskukseen. Yläkoululla välitunti on mahdollista viettää auloissa, tuvassa, koulun kirjastossa tai ulkona. 

Ruokailu ja välipalat:

 • ruokailuun mennään omalla ruokailuvuorolla
 • kädet pestään ennen ruokailua
 • ruokalassa ollaan ilman ulkovaatteita, lakkia ja laukkuja
 • jokainen ottaa vuorollaan sopivan annoksen ruokaa huomioiden annetut annosmäärät
 • ruokailtaessa noudatetaan hyviä pöytätapoja
 • ruokailun jälkeen tuoli huolehditaan paikoilleen
 • ruokailuvälineet ja ruoantähteet palautetaan niille osoitettuihin paikkoihin
 • ruoat, juomat ja välipalat syödään ruokalassa 

Ristiriitatilanteet:

Oppilasta voidaan rangaista, jos hän ei noudata koulun järjestyssääntöjä, menettelee vilpillisesti, käyttäytyy sopimattomasti tai epäasiallisesti, on tehtävissään huolimaton tai toistuvasti häiritsee koulun työrauhaa.

Seuraamukset ovat: 

 • puhuttelu 
 • luokasta poistaminen 
 • jälki-istunto (enintään kaksi tuntia) 
 • kirjallinen varoitus 
 • määräaikainen koulusta erottaminen 

Oppilaan rangaistuksesta ilmoitetaan aina kotiin. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisen vahingonteon. 

Koulumatkat:

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä. Liikenteessä ja liikennevälineissä huomioidaan turvallisuus ja muut matkustajat.