Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, yhteistyötä, ihmissuhdetaitoja sekä edistää tasa-arvoa. Tavoitteena on tukea opiskelutaitojen kehittymistä sekä antaa elämänsuunnittelun, koulutus- ja työmahdollisuuksien kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Luokkaohjauksen lisäksi oppilaanohjausta toteutetaan henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Oppilas voi tulla henkilökohtaisesti keskustelemaan oppilaanohjaajan kanssa muun muassa:

  •     valinnaisaineiden valinnasta
  •     jatko-opinnoistaan ja tulevaisuudestaan
  •     harrastusmahdollisuuksista
  •     jostain mieltä painavasta tai ilahduttavasta asiasta
  •     opiskelusta ja koulutyöskentelystä
  •     ihmissuhteista

Valinnaisaineet

7.- ja 8.-luokkalaiset tekevät seuraavaa lukuvuotta varten valinnaisainevalinnat joulu−tammikuussa oppilaan tunnuksilla Wilman kurssitarjottimeen. Valinnaisainetarjontaan tutustutaan luokkaohjauksessa ja vanhempainillassa syyslukukauden aikana. Tutustu yläkoulun valinnaisaineoppaaseen!

TET=työelämään tutustuminen

8-. ja 9.-luokkalaisten työelämään tutustumisjaksojen ajankohdat löytyvät Joensuun TET-torilta. 7. luokalla toteutetaan Pestuupäivä toukokuussa esimerkiksi yrityksessä tai kodin töissä. 8.−9. luokilla työpaikan voi valita kahdella tavalla: oppilas voi hankkia paikan itse, vanhempien ja oppilaanohjaajan ohjauksella tai hän voi valita TET-paikan Joensuun TET-torilta (www.peda.net/veraja/tori/joensuu/kaikki). Ennen TET-viikkoa toivomme vanhempien myös keskustelevan oppilaan kanssa työelämään liittyvistä asioista. TET-paikan olisi hyvä olla eri vuosina työelämän eri koulutusaloilta.

Yhteishaku

Peruskoulun päättöluokkalaiset hakevat toisen asteen koulutukseen kevään yhteishaussa. 9.-luokkalaiset voivat hakeutua yhteishaussa lukioon ja ammatillisiin opintoihin tai suorittamaan kahta tutkintoa.

Yhdeksäsluokkalaiset valitaan kevään päättötodistuksen numeroilla tulevaan opiskelupaikkaan. Oppilas tekee yhteishakunsa sähköisen yhteishakujärjestelmän (www.opintopolku.fi) kautta koulussa yhdessä oppilaanohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja kertoo tarkempia tietoja yhteishausta oppilaille luokkaohjauksessa sekä huoltajille vanhempainillassa.

Oppilaanohjaajat

Kati Huttu-Pantsari
0294 45 2556
kati.huttu-pantsari(at)uef.fi

Heli Vatanen
0294 45 2212
heli.vatanen(at)uef.fi