Oppilaan vastuu vahingosta  

Vahingonkorvauslain (412/1974) 1 §:n mukaan henkilö on velvollinen korvaamaan toiselle tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Vahingonkorvauslaissa vastuulle ei ole säädetty alaikärajaa. Vahingonkorvauslain 2 §:n mukaan alle 18 vuotiaan velvollisuutta korvata aiheuttamansa vahinko kuitenkin kohtuullistetaan. Mainitun säännöksen mukaan 18 vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. 

Käytännössä nuorimmat vahingonkorvaukseen tuomitut ovat olleet noin 7-vuotiaita. Näin ollen jo kaikki perusopetusta saavat oppilaat ovat periaatteessa vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Käytännössä perusopetuksen alimpien vuosiluokkien oppilaiden tekemiä vahinkoja ei aina vaadita korvattavaksi tai korvauksia kohtuullistetaan siten, että korvaus on vain osa vahingon todellisesta määrästä. Mahdolliset riidat vahingonkorvauksen suuruudesta ratkaistaan tuomioistuimessa. Monet huoltajat ovat ottaneet vastuuvakuutuksia, jotka korvaavat lasten aiheuttamia vahinkoja. 

Lähde: M. Lahtinen ym. 2004. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Tietosanoma Oy.