Opiskelu Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun perusasteella

Oppilaaksioton perusteet

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu on osa Joensuun kaupungin kouluverkkoa. Tulliportin ja Rantakylän normaalikouluissa noudatetaan Joensuun kaupungin oppilaaksioton perusteita alla eritellyin täydennyksin.

Oppilaaksioton perusteet, A-1-kieli

Normaalikouluun voidaan ottaa valinnaisen A1-kielivalinnan perusteella oppilaita Normaalikoulun lähikoulualueen ulkopuolelta, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen. Valinnaisia A1-kieliä ovat saksa ja venäjä.

Toissijaisesta oppilaaksiotosta A1-kielivalinnan perusteella päätetään lukuvuosittain.

Toissijaisten oppilaspaikkojen määrästä päätetään lähikoulualueen kielivalintojen perusteella. Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä on vähintään 10 oppilasta.

Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan yhdenvertaisuuden takaamiseksi arvonnalla. Rehtori nimeää arvonnan suorittavat henkilöt. Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.

Oppilaaksioton perusteet, A-2-kieli

Normaalikouluun voidaan ottaa A2- kielivalinnan perusteella oppilaita Normaalikoulun lähikoulualueen ulkopuolelta, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen. Valinnainen A2-kieli on venäjä.

Toissijaisesta oppilaaksiotosta A2-kielivalinnan perusteella päätetään lukuvuosittain Normaalikoulun 3. luokan oppilaiden A2—kielivalinnan jälkeen. Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä on vähintään 10 oppilasta.

Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan yhdenvertaisuuden takaamiseksi arvonnalla. Rehtori nimeää arvonnan suorittavat henkilöt. Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.

Tuntijako

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa käytetään oppiaineiden ja valinnaiskurssien opetukseen perusasteella taulukosta ilmenevää tuntijakoa. Kaaviota painamalla saat sen suuremmaksi.

Kielten opiskelu

Koulun kieliohjelma on osoittautunut vetovoimaiseksi. Kielten opiskeluvalinnat ovat päinvastaisia kuin valtakunnan peruskouluissa yleensä eli meillä kieliä opiskellaan paljon. Osasyynä kielten opiskelun suosioon on vahva kansainvälinen toimintakulttuuri koulussamme.

Kansainväliset opiskelijat ja lukuisat vierailevat opettajaryhmät sekä ulkomaille suuntautuvat opintomatkat ja -retket motivoivat lapsia ja nuoria kielten opiskeluun.