Kouluterveydenhuolto Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun perusasteella

Peruskoulun kouluterveydenhuolto 

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun kouluterveydenhuollon järjestää Joensuun kaupunki.

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille tarkoitettua ennaltaehkäisevää palvelua. Sen tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. 

Alakoulun ja yläkoulun vastaanotto Rantakylän normaalikoululla

Terveydenhoitaja Sari Mehtonen
puh. 013 330 5800
Puhelintunti klo 8.00-9.00, muissa tapauksissa puheluihin vastataan tilanteen mukaan.

 

Alakoulun vastaanotto Tulliportin normaalikoululla (Länsikatu)

Terveydenhoitaja Kirsi Repo
puh. 013 330 5863 tai 050 346 8407
kirsi.repo@uef.fi tai kirsi.repo@siunsote.fi

ma–to klo 8.00–16.00 (parillisen viikon to paikalla, parittoman viikon to poissa) 
pe klo 8.00–14.00 

Ilman ajanvarausta terveydenhoitaja on parhaiten tavattavissa klo 10.00–11.00. Puhelintunti on klo 8.00–9.00, muissa tapauksissa puheluihin vastataan tilanteen mukaan. 
  
Yläkoulun vastaanotto Tulliportin normaalikoululla

Terveydenhoitaja Tiina Korhonen
puh. 013 330 5837 tai 050 465 1079
ma-to klo 8.00–16.00 
pe klo 8.00–14.00 

Ilman ajanvarausta terveydenhoitaja on parhaiten tavattavissa klo 12.30–13.30. Puhelintunti on klo 8.00–9.00, muissa tapauksissa puheluihin vastataan tilanteen mukaan. 

Terveystarkastus suoritetaan peruskoulussa joka ikäluokalle. 

Koululääkäri tarkastaa koululla peruskoulun 1., 5. ja 8. luokan oppilaat. Oppilaan huoltajat ovat tervetulleita mukaan terveystarkastuksiin. 

Oppilaan sairastuminen 

Kun oppilas sairastuu, vanhemmat arvioivat lapsen sairauden ja koulukuntoisuuden. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. 

Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon. Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa. 

Koulutapaturman sattuessa oppilas saa ensiavun koululla ja tarvittaessa hänet ohjataan jatkohoitoon terveysasemalle tai päivystykseen. Oppilaan kuljetuksesta vastaa huoltaja. 

Omalääkäri (kotiosoitteen mukainen) hoitaa oppilaiden sairaudet, jotka tarvitsevat lääkärinhoitoa. Yhteystiedot: www.joensuu.fi.

Päivystävä lääkäri Pohjois-Karjalan keskussairaala, puh. (013) 171 6161 hoitaa kiireelliset sairaustapaukset. 

Hammashuolto

Joensuulaisten oppilaiden hammashuolto toimii Siilaisen hammashoitolassa, puh. (013) 267 4555. 

Särky- ja tapaturmatapauksissa on aika tilattava ensisijaisesti omalle hammaslääkärille. Mikäli oma hammaslääkäri ei ole paikalla, on mahdollisuus ensiapuun päivystävällä terveyskeskushammaslääkärillä. Päivystävän hammaslääkärin tiedot puh. 100 23.