Skip to Content

Koulun ulkopuolinen opetus

Suomen perustuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppilaalle maksutonta perusopetusta ovat koulun vuosisuunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muu vastaava koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Koulun ulkopuolisen opetuksen sisältö liittyy aina opetussuunnitelmaan, joko tiettyyn oppiaineeseen, eri oppiaineiden muodostamaan kokonaisuuteen tai aihekokonaisuuksien sisältöihin. Joensuun normaalikoulussa osa koulun ulkopuolisesta opetuksesta on kaikille oppilaille kuuluvaa ja osa harkinnanvaraista ja vapaaehtoista, koulun toimintakulttuurin mukaista toimintaa.