Koulukuraattori

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun koulukuraattorin palvelut järjestää Joensuun kaupunki, Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen oppilashuolto. Kuraattoripalvelut ovat peruskoululaisille tarkoitettua ennaltaehkäisevää palvelua. Niiden tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuden edistäminen sekä terveen ja turvallisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Kuraattorin luo voi hakeutua omassa elämässä tai koulun arjessa huolta herättäneissä tilanteissa. Koulukuraattorin työnkuvaan kuuluu tarjota oppilaille psykososiaalinen tuki. Tällä tarkoitetaan niitä sosiaalisen elämän pulmatilanteita, joissa huoli herää huoltajilla lapsestaan, tai lapsella herää huoli omasta tilanteestaan. Näitä tilanteita voi olla esim. kaverisuhteet, jännittäminen, nukahtamisvaikeudet, mielialapulmat ym. asiat mitkä heijastuvat nuoren koulunkäyntiin.

Kuraattorin kanssa käytävät keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Oppilas pääsee kuraattorin vastaanotolle ottamalla itse yhteyttä tai vanhemmat voivat olla yhteydessä. Myös opettajan kautta voi pyytää lasta / nuorta pääsemään kuraattorin luo. Yhteyden saa helpoiten puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla.

Pääsääntöisesti kuraattori on tavoitettavissa Tulliportin koululla maanantaisin ja Länsikadun koululla torstaisin. Akuuteissa tilanteissa kuraattorin luo pääsee myös muina päivinä.

Yhteystiedot

Marjaana Saarelainen
puh 050 380 2623
sähköposti: marjaana.saarelainen@uef.fi