Arvioinnin periaatteet ja käytänteet

Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla kannustavaa, totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa häntä ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 

Itä- Suomen yliopiston harjoittelukoulun perusasteen arvioinnin periaatteet ja käytänteet:
peda.net