Ohjattu harjoittelu Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa

Opettajankoulutukseen sisältyvä ohjattu harjoittelu normaalikoulussa muodostuu Orientoivasta harjoittelusta (H1), Opetuksen perusteiden harjoittelusta (H2) ja Tutkiva opettajuus -harjoittelusta (H3). Koulutukseen kuuluvasta Työelämäharjoittelusta (H4) vastaa Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.

Harjoitteluihin sisältyy opetuksen seurantaa ja analysointia, ryhmä- ja yksilöohjausta, harjoittelutuntien pitämistä sekä muita opettamiseen ja koulun pitoon liittyviä tehtäviä. Ohjatun harjoittelun laajuus normaalikoulussa on yhteensä 17 opintopistettä.

ohjatun harjoittelun opetussuunnitelma