Luokanopettajakoulutuksen Orientoiva harjoittelu 20.1.2020-14.2.2020

2310213 Orientoiva harjoittelu  (H1) 3 OP

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä.

Tarkempi harjoittelun sisältö löytyy osoitteesta:

https://studentuef.sharepoint.com/sites/ohjattu_harjoittelu/SitePages/H1_orientoiva.aspx