Perusharjoittelu (H2)

2310215 Perusharjoittelu 7 OP

Perusharjoittelun (H2) teemana on perehtyminen opetus- ja opiskeluprosessin suunnitteluun. Harjoittelussa opiskelija tutustuu opetussuunnitelmaan ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sen pohjalta opetusta äidinkielessä ja /tai matematiikassa sekä jossain muussa tietoaineessa ja yhdessä taitoaineessa. Lisäksi opiskelija perehtyy lukemaan ja kirjoittamaan opetukseen.

Opetuksen lisäksi harjoittelujaksoon kuuluu oppituntien seurantaa ja analysointia, ryhmäohjauksia, kirjallisia tehtäviä ja koulun muuhun toimintaan tutustumista. Harjoittelun tarkemmat sisällöt löytyvät toteutusohjeesta.

Perusharjoittelun sisältö- ja aikataulutiedot löydät  Perusharjoittelun opintoyhteisöstä.