Syventävä harjoittelu 

2310235 Syventävä harjoittelu (7 op)

 

Suoritettuaan Tutkiva opettajuus -harjoittelujakson opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppijakeskeistä ja yhteisöllistä oppimista tutkivan opettajuuden lähtökohdista. Opiskelija osaa hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologiaa. Opiskelija osaa soveltaa yhteisopettajuutta sekä toteuttaa tätä hyödyntäen luovaa ilmaisua ja ongelmanratkaisua vahvistavia ja tukevia työtapoja.

Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan, toimintaansa ja oman opettajuutensa kehittymiseen liittyviä ratkaisujaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan tiedon avulla. Opiskelija tunnistaa erilaisten oppijoiden tuen tarpeita sekä soveltaa työssään harjoittelupaikassa toteutettavia tuen käytänteitä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kouluyhteisössä ja yhteistyöverkoissa yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä arvostaen ja kehittäen.

Harjoittelu suoritetaan Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa Rantakylässä ja Tulliportissa. Tarvittaessa käsityön ja kotitalouden harjoittelupaikkoja tarjotaan myös Joensuun ja lähikuntien kenttäkouluista.

Syventävän harjoittelun toteutusohje 2019

HARJOITTELUN KULKU https://studentuef.sharepoint.com/sites/ohjattu_harjoittelu