Aineenopettajakoulutuksen ohjattu harjoittelu

Aineenopettajakoulutuksen ohjattu harjoittelu toteutetaan pääasiassa Tulliportin koulun yläkoulussa ja lukiossa. Aineenopettajaharjoittelusta vastaa rehtori Marita Hokkanen. Harjoittelun toteutusta seuraa ja koordinoi ohjatun harjoittelun kehittämistyöryhmä, johon kuuluvat opettajajäsenet Jaana Räisänen  (biologia ja maantiede), Raija Lindroos-Heinänen (matematiikka), Mari Kuusimäki ( englanti ), Sari Soininen (ruotsi, saksa, venäjä, ranska), Hannu Vähäkoski (fysiikka ja kemia),  Tarja Lehikoinen-Suviranta (suomen kieli ja kirjallisuus), Peter Vatanen (uskonto, psykologia, historia ja yhteiskuntaoppi). Raija Lindroos-Heinänen toimii myös harjoittelun koordinaattorina ja vastaa harjoittelun käytännön järjestelyistä.

Tutustu harjoitteluihin tarkemmin:

Ohjattua harjoittelua koskevia yleisiä ohjeita.