Ohjaajakoulutuksen valtakunnallinen kehittämishanke

Opetusharjoittelua ohjaavien opettajien tulee olla kokeneita, ammattitaitoisia, ohjaajakoulutuksen saaneita sekä motivoituneita opiskelijoiden ohjaamiseen. Laadukkaan harjoittelunohjauksen perustana on ohjaajan ammattitaito sekä kyky ja kiinnostus huomioida harjoittelijan yksilölliset tarpeet.

Ohjaajakoulutuksen moduulit

eNorssin ohjaajakoulutuspalvelut on Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston eNorssin toteuttama ja ylläpitämä ohjaajakoulutuspalveluiden tuottajaverkosto. Ohjaajakoulutuspalvelut järjestää lyhyt- tai pitkäkestoista opintopistepohjaista ohjaajakoulutusta. Koulutuspolku perustuu kolmeen perusmoduuliin, sekä niitä täydentäviin teemamoduuleihin.

Joensuun normaalikoulussa järjestetyt moduulit

Joensuun normaalikoulussa järjestetään vuosittain Moduuli I-koulutus, jonka tavoitteena on tutustua ohjatun harjoittelun ohjaussuunnitelmiin, perehtyä alan kirjallisuuteen, herättää keskustelua ohjauksesta sekä vaihtaa ideoita ohjauskokemuksista. Näin koulutettava ymmärtää ohjatun harjoittelun merkityksen osana opettajankoulutusta, ohjaavan opettajan työn kokonaisuuden ja siihen liittyvän vastuun. Lisäksi hän saa työkaluja omaan ohjaukseensa ja alkaa rakentamaan omaa identiteettiään ohjaajana.

Työtapoina koulutuksessa ovat kirjallisuuteen ja harjoittelun suunnitelmiin perehtyminen sekä pienryhmätyöskentely toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Syksyllä 2017 järjestimme yhdessä Jyväskylän normaalikoulun kanssa myös Moduuli 2 – koulutuksen, jonka tavoitteena oli antaa erilaisia täydentäviä valmiuksia ohjaukseen liittyen sekä ohjausfilosofian jäsentyminen ja syventyminen. Jyväskylän ja Joensuun lisäksi koulutuksessa oli mukana ohjaajia Savonlinnasta ja Tampereelta.