Koulukuraattori ja lukiopsykologi

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, sosioekonomisiin asioihin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa.  Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä mm. opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon,  ajankäyttöön, itsenäistymiseen, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, yksinäisyyteen, seurusteluun, itsetuntoon tai päihteiden käyttöön jne. Kuraattori neuvoo myös opiskeluajan asumiseen, rahankäyttöön ja tukien hakemiseen liittyvissä asioissa. 

Kuraattorin työhön kuuluu mm. opiskelijan tilanteen selvittely, tukitapaamiset, henkilökunnan konsultointi, neuvottelut ja tarvittaessa työskentely luokkaryhmien tai muiden ryhmien kanssa ja kotiväki- sekä verkostoyhteistyö ja ohjaus tarvittavien palveluiden piiriin.  
  
Opiskelijalla on oikeus saada tapaaminen kuraattorin (tai psykologin) kanssa 7 koulupäivän sisällä ja kiireellisissä asioissa samana tai seuraavana päivänä. Kiireellisyysarvion tekee kuraattori. Ajan voi sopia Wilman kautta, tekstiviestillä tai soittamalla. Kuraattori on tavattavissa Normaalikoulun lukiolla maanantaisin, jolloin voi myös käydä sopimassa aikaa.  
  
Opettaja, muu työntekijä tai vanhemmat voivat ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin.

Yhteystiedot: 

Joensuun normaalikoulun lukion koulukuraattori 
Mari Aspa, p. 050 440 8234
mari.aspa@siunsote.fi

Lukiopsykologi  

Lukiopsykologin työn tarkoituksena on opiskelijoiden koulunkäynnin ja psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Lukiopsykologi toimii yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, koulun väen ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.  
 
Opiskelija voi oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä lukiopsykologiin, kun haluaa keskustella omista asioitaan tai kun kokee pulmia itsensä, lähipiirinsä tai koulunkäyntinsä kanssa. Luonnollisesti myös vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä lukiopsykologiin.  Toivomme, että kynnys yhteydenottoihin on mahdollisimman matala.  
 
Psykologin työ on luottamuksellista ja se perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Työskentelyä sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa ja potilaiden oikeuksia koskeva lainsäädäntö.   

Lukiopsykologi on koululla paikalla perjantaisin, mutta sopimuksen mukaan muinakin päivinä, etenkin torstaisin. Yhteydenotot Wilmassa, whatsupissa tai puhelimitse.

Yhteystiedot:

Joensuun normaalikoulun lukion koulupsykologi 
Jari Saksa, p. 050 432 7112 
jari.saksa@uef.fi