Joensuun normaalikoulun lukion kriisiryhmä 

Koulussamme toimii perusasteen ja lukion yhteinen kriisiryhmä, jonka tavoitteena on kehittää koulun valmiuksia henkisten kriisien varalta ja toimia niiden sattuessa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi oppilaan tai henkilökunnan jäsenen kuolema, vakava sairastuminen, itsemurha tai sen yritys, vakava onnettomuus, väkivalta tai vakava fyysisen vahingoittumisen uhka.

Vakavat kriisit vaikuttavat koko kouluyhteisöön ja niitä on tärkeää käsitellä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Olisi suotavaa, että perhe ilmoittaisi näistä asioista omalle opettajalle, jotta oppilaan tilanne voidaan ottaa huomioon myös koulussa. Vanhemmat ja oppilaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä kehen tahansa kriisiryhmän jäseneen. 

Tulliportin koulun kriisiryhmä (luokat 7–9 ja lukio):

  • Marita Hokkanen, rehtori 
  • Kati Huttu-Pantsari, opinto-ohjaaja  
  • Kirsi Karhunen, apulaisrehtori 
  • Jyrki Korkki, perusasteen rehtori 
  • Hannu Koskela, erityisopettaja 
  • Hanna Pihlainen, erityisopettaja 
  • Kirsi Repo, terveydenhoitaja 
  • Visa Tuominen, opinto-ohjaaja 
  • Minna Ursin, lehtori