Hyvinvoinnin tueksi

Opiskeluhuollon tavoitteena on:

  • edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia 
  • edistää opiskelijoiden osallisuutta ja tukea itsenäistymistä 
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan 
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä  
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville 
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä 
  • tukea opettajan työtä. 

Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät koulukohtainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja.  

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista on oppilaitoksen henkilökunnalla.