Lukiolaisten vakuutus 

Kaikki Joensuun normaalikoulun lukiolaiset on vakuutettu. 

Tapaturmavakuutus on voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kuten koulutyössä, välitunneilla, liikuntatunneilla sekä retkillä ja leirikouluissa. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla. 

Tapaturmavakuutukseen kuuluvat vamman hoitokulut, lääketieteellisen haitan korvaus sekä kuolemantapakorvaus. Se ei siis korvaa sairastumisesta aiheutuvia kuluja. 

Koulutapaturma tulee heti ilmoittaa opettajalle ja kirjata tapaturmailmoituksella, jonka saa kansliasta. Lukiolaisten tapaturmien hoitolaskut maksaa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse.

Alkuperäiset laskut, kuitit ja lääkärintodistus tulee toimittaa koulun kansliaan korvauksen hakemista varten.