Poissaolo ja loma-anomus 

Toivomme, että pyritte järjestämään perheenne yhteiset lomamatkat koulun loma-aikoihin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, varmistakaa kuitenkin, ettei matka satu päällekkäin lukion koeviikon kanssa. Loma ei ole riittävä syy järjestää opiskelijalle ylimääräisiä koepäiviä eikä tukiopetusta. Lukuvuoden jaksotus ja koeviikot näkyvät tapahtumakalenterissa.

Poissaoloa varten huoltaja pyytää etukäteen kirjallisen luvan ryhmänohjaajalta (1–5 pv) tai lukion rehtorilta (yli 5 pv), mikäli opiskelija on alle 18-vuotias. Täysi-ikäinen lukiolainen voi hakea luvan itse. Luvan voi pyytää vapaamuotoisesti sähköpostilla tai Wilmassa. 

Opiskelija sopii ennen poissaoloaan kursseja opettavien opettajien kanssa korvaavista tehtävistä, jotka tehdään ennen kouluun paluuta.