Huoltajalle

Joensuun norssin lukiossa opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaan. Pakollisten kurssien lisäksi norssilaiset valitsevat syventäviä, soveltavia ja koulukohtaisia kursseja kiinnostuksensa ja tulevaisuudensuunnitelmiensa mukaan. Lukio-opintojen kokonaismäärä on vähintään 75 kurssia. Opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa, mutta tavallisimmin ylioppilaslakki painetaan päähän kolmannen vuoden keväällä. 
 
Lukiomme laajan kurssivalikoiman ja luokattomuuden ansiosta opiskelija voi suunnitella opintonsa yksilöllisesti. Esimerkiksi Lauri opiskelee vain 1 pakollisen kurssin fysiikkaa ja 6 kurssia lyhyttä matematiikkaa, kun taas Elinalla on 10 kurssia fysiikkaa ja 18 kurssia pitkää matematiikkaa. Katri vastaavasti valitsee 13 kurssia musiikkia ja 12 kurssia liikuntaa, kun taas Simolla on pelkästään pakolliset kurssit taito- ja taideaineita. Hän opiskelee englannin ja ruotsin lisäksi ranskaa, venäjää, espanjaa ja kiinaa sekä filosofiaa ja psykologiaa. Yksilöllinen valinnanmahdollisuus on tuonut myös hyviä tuloksia. 
 
Pakollisten kurssien ryhmäkoko on kaupungin pienin – keskimäärin 26 opiskelijaa, ja tukiopetusta annetaan aina tarpeen vaatiessa. Sekä yleislinjan että luma-linjan kursseja voivat suorittaa kaikki norssilaiset. Liikunnan, musiikin, kuvataiteen, käsityön ja draaman laaja kurssitarjonta ja niihin liittyvien lukiodiplomien suoritusmahdollisuus tuovat hyvän vastapainon teoreettisille oppiaineille. 
 
Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, työtapoja sekä materiaaleja. Opiskeluun sisältyy myös kulttuuritilaisuuksia, opintokäyntejä ja leirikouluja. Yhteistä norssilaisille on korkea motivaatio ja halu menestyä opinnoissa. Tämä näkyy myös tuloksissa, jotka Norssin lukiossa ovat valtakunnallista kärkitasoa.