Liikkuva koulu -hanke

Liikkuva koulu -ohjelman pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan toiminnallisten työtapojen ja -menetelmien myönteistä vaikutusta oppimiseen ja oppimismotivaatioon.

 

Liikkuva koulu -hanke peruskoulussamme

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on oppilaiden osallisuus ja oppiminen sekä lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän aikana.

Peruskoulussa liikkuva koulu hanke aloitettiin syksyllä 2016. Yläkoulussa hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää ja kalustaa kouluympäristöä siten, että se tukee oppilaiden omaehtoista liikkumista välituntisin. Lisäksi tavoitteenamme on luoda kouluumme uudenlainen liikunnallinen toimintakulttuuri, jolla tulemme vastaamaan OPS:n haasteeseen tunti lisää liikuntaa päivässä.

Olemme kalustaneet luokkia toiminnallisempaan suuntaan muun muassa lisäämällä seisomatyöpisteitä, jumppapalloja ja tasapainolautoja. Oppilaiden käytössä on pingispöytiä niin sisällä kuin ulkona, sisätiloissa voi polkea kuntopyörillä, vetää leukoja apinatikkailla ja luokkiin asennetuilla leuanvetotangoilla ja lisäksi liikuntasali on käytössä jokaisella välitunnilla omaehtoista liikkumista varten.

Liikunnallisen toimintakulttuurin muutos on jatkuvaa työtä. Olemme kouluttaneet opettajia ja opetusharjoittelijoita toiminnallisten työskentelymenetelmien ja oppilaiden osallisuuden lisäämisen edistämiseksi. Lisäksi oppilaat ovat toteuttaneet välituntiaktiviteetteja järjestämällä koripallo-, jalkapallo ja pingisturnauksia.

Lisää liikettä lukioon - hanke

Syksyllä 2017 lukiossamme käynnistyi Lisää liikettä lukioon-hanke (LLL-hanke). Hankkeen tavoitteena on liikunnallisen toimintakulttuurin luominen ja kouluympäristön kalustaminen. Olemme kalustaneet luokkia toiminnallisempaan suuntaan lisäämällä seisomatyöpisteitä sekä monipuolistamalla istumatyötä aktiivisuuslautojen, jumppapallojen ja UPis tuolien avulla. Olemme myös tarjonneet toiminnallisten opetusmenetelmien koulutusta opettajakunnalle, jotta oppitunnit saataisiin toiminnallisemmaksi.

Personal Trainer toiminta starttasi käyntiin marraskuun 2017 alussa. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille yksilöllistä valmennusta. Sportyplanner-lisenssin avulla voimme tarjota lukiolaisille yksilöllisiä harjoitusohjelmia sekä hyödyntää valmiita taukojumppaohjelmia oppitunneilla.

Uutisia hankkeesta

Liikkuva koulu ei sammaloidu (22.3.2017)