Igä elä, igä opastukačahtus livvinkarjalah 

Igä elä, igä opastu series of lectures will give you a look into one of the Karelian dialects, Livvi-Karelian. The video will go through some grammatical issues, but the main focus lies on learning everyday vocabulary and colloquial language. Each video is its own independent unit and you can watch them in any order you want. In these videos your Karelian language teacher will be Natalia Giloeva. Welcome to learn Karelian!

***

Luventokokonaisuš Igä elä, igä opastu tuttavuššuttau šilma yhteh karjalan kielen murteheh, livvinkarjalah. Videolla kačellah minki verran kielioppie, ka piäasiena on jokapäiväsen šanašton ta pakinakielen opaššunta. Jokahini video on oma kokonaisuš, ta voit kaččuo ne šemmosešša järješšykšeššä, mimmosešša tahot. Videoloilla karjalan kielen opaštajana on Natalia Giloeva. Tule terveh opaštumah karjalan kieltä!

***

Luvendokogonazus Igä elä, igä opastu tuttavussuttau siuda yhteh karjalan kielen murdeheh, livvinkarjalah. Videoloissa on mingi verran kielioppie, a piädielona niissä on jogapäivähizen sanasson da paginakielen opassunda. Jogahine video on oma kogonazus, da videot voit kaččuo siinä järjessyksessä kun tahot. Videoloissa karjalan kielen opastajana on Natalia Giloeva. Terveh tule opastumah karjalan kieleh!

***

Luvendokogonažus Igä elä, igä opastu tuttavuttau sinuu yhteh karjalan kielimuodoh, livvinkarjalah. Videos on mingi verran kielioppii, ga piädielonnu sit on jogapäivähizen sanaston da paginkielen opastundu. Jogahine video on oma kogonažus, da voit kaččuo videot sit jälletykses, mittuzes tahtot. Videolois karjalan kielen opastajannu on Natalia Giloeva. Tule opastumah karjalan kieleh!

 

The videos are also available with subtitles. *** Voit kaččuo videot niisi tekstitykšien kera. *** Videot voit kaččuo i tekstityksen kera. *** Voit kaččuo videot sežo tekstityksenke.