Opinnäytetyöt

Alta löytyvät ohjeet fysiikan ja matematiikan opinnäytetöihin. Lisäksi löytyvät office-pohja ja LaTeX-pohjat. Selkeyden vuoksi ohjeet on esitetty taulukkona. Älä siis hämäänny, osa ohjeista koskee useampia tutkielmia.
Fysiikan kandidaatintutkielma Matematiikan kandidaatintutkielma
Ohje opettajille/office-pohja 20180629_kirjoitusohje_fysiikan_ja_matematiikan_opinnaytetoihin_opettajille.docx
Ohje tutkijoille report_writing_instructions.pdf
LaTeX-pohja thesis_latex.zip
Yleinen kandiohje Matematiikan_kandiohje_1_2_2019.docx
LaTeX-pohja Mat-tutkielmapohja.zip
Fysiikan pro gradu -tutkielma Matematiikan pro gradu -tutkielma
Ohje opettajille/office-pohja 20180629_kirjoitusohje_fysiikan_ja_matematiikan_opinnaytetoihin_opettajille.docx
Ohje tutkijoille report_writing_instructions.pdf
LaTeX-pohja thesis_latex.zip
Yleinen graduohje Matematiikan_graduohje_2019.docx
Ohje opettajille/docx-pohja 20180629_kirjoitusohje_fysiikan_ja_matematiikan_opinnaytetoihin_opettajille.docx
LaTeX-pohja Mat-tutkielmapohja.zip

 

Linkkejä