Matemaattisia ohjelmistoja

Matematiikan opinnoissa on hyötyä monista ohjelmistoista:

Viestinnässä tarvitaan lisäksi tekstinkäsittelyohjelmia ja visualisointeja:

 

LaTeX-ladontaohjelma

LaTeX-ladontaohjelmasta on kerrottu sivulla http://www.uef.fi/web/fysmat/latex .

 

Symbolinen laskenta

  • Maple on asennettu osalle yliopiston koneista (toimii vaihtelevasti).
    • Maple-ongelma 3/2018. Jos Maplea käynnistää koneelta, niin "jogamp.exe"-sovellus käynnistyy ja estää Maplen käynnistymisen. Tässä tilanteessa Maple on mahdollista käynnistää maple.cmd-scriptitiedostolla, joka sammuttaa ylimääräiset "jogamp.exe"-prosessit. Lataa maple.cmd.txt työpöydälle ja muuta tiedostonimi muotoon maple.cmd (poista tiedostopääte .txt). Käynnistä Maple tällä tiedostolla.
  • WolframAlpha-hakukone vastaa myös matemaattisisiin kysymyksiin. Peruskäyttö on ilmaista, pro-tili antaa lisää toimintoja.

Numeerinen laskenta

MATLAB-syntaksia käyttävät ohjelmistot

Tilastolliset ohjelmistot

SPSS-ohjelmisto on yleisesti käytössä graduntekijöillä, kun dataa täytyy analysoida tilastollisesti.

 

Geometrian ohjelmistot

 

Laskinohjelmistoja

Erilaisten laskinten käyttöön perehdytään erityisesti aineenopettajakoulutuksessa, muun muassa kurssilla 

3317234 Teknologia matematiikan opiskelun tukena, 2-4 op

Kolmiulotteiset havainnollistukset

Kolmiulotteiset havainnollistukset ovat nykyaikaa. Monilla ohjelmistoilla voi tehdä 3D-malleja, joita voidaan syöttää 3D-tulostimella tai 3D-virtuaalilaseihin.

Kolmiulotteisten mallien piirtäminen ja tulostaminen

Kolmiulotteisten mallien piirtämistä ja tulostamista 3D:nä voi opetella muun muassa:

Ohjelmistoja:

  • Paint 3D on ilmainen helppokäyttöinen 3D-piirto-ohjelma.
  • Blender on ilmainen 3D-grafiikan mallinnusohjelma, sen voi ladata täältä.
  • SURFER on ilmainen ja soveltuu mm. polynomipintojen piirtämiseen

Usein 3D-grafiikassa ja -tulostamisessa tarvitaan erilaisia tiedostomuotoja. Tarvitaan useita eri sovelluksia kun halutaan viedä malli tiedostomuodosta toiseen. Tässä hyödyllisiä sovelluksia ovat olleet ainakin:

  • MeshLab, ilmainen 3D mesh ohjelmisto.

Virtuaalilasit

Kolmiulotteisia malleja voi kaikista helpoimmin käyttää virtuaalilaseilla, esimerkiksi Microsoft HoloLenseillä tai Oculus Rifteillä. Microsoft HoloLens -virtuaalilaseja on esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston Sm4rtLabissa.


Virtuaalilasien käyttö avaa mahdollisuuksia ja helpottaa asioita. Esimerkiksi eri maanosassa oleva tutkija voi käyttää Itä-Suomen yliopiston Fysiikan ja matematiikan laitoksen laboratoriolaitteita virtuaalilasien välityksellä. Toisaalta, jos laboratoriossa ollaan paikalla virtuaalisesti, niin vältytään tietyiltä häiriötekijöiltä. Tarkat optiset mittalaitteet saavat häiriöitä muun muassa, jos joku nojaa mittauspöytään tai jos ilmavirrat heiluttavat mittalaitteita. Lisäksi ihmiset tuottavat ympärilleen pölyä ja pienhiukkasia, jotka häiritsevät pieniä kohteita. Onkin siis tavallaan parempi, jos tutkija ei fyysisesti ole laboratoriossa.

FreeFem++ elementtimenetelmäohjelma

Edistyneet käyttäjät

  • Python on ilmainen ohjelmointikieli, sen käyttöä voi opiskella UEFissa.  Lataa Anaconda, joka sisältää Pythonin, Spyder-editorin ja muuta hyödyllistä.
  • R-kieli soveltuu tilastotieteilijöiden käyttöön.

Virustorjunta

Yliopiston kautta ei saa ilmaista virustorjuntaa omalle kotikoneelle. Ilmaisia virusturvaohjelmia:

UEF-Direct Access / VPN

Yliopiston työkoneita on mahdollista käyttää kotona niin, että kone on "virtuaalisesti yliopistolla". Lue UEF Direct Access -ohje.