FINE laboratorion opetuksen yhteyshenkilö on Jarkko Tissari (etunimi.sukunimi@uef.fi)

Kurssit

3710110 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 1 (syksy 2020, joka vuosi)

3710111 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 2 (kevät 2020, joka vuosi)

3710230 Ilmanlaatu, ilmasto ja terveys (kevät 2020, joka vuosi)

3710235 Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt (kevät 2021, joka toinen vuosi)

3710221 Aerosolitiede (kevät 2021, joka toinen vuosi)

3710482 Combustion, Emissions and Control Technologies (kevät 2020, joka toinen vuosi)

3710472 Air pollution practicals (kevät 2020, joka toinen vuosi)

 

Opinnäytetyöt

Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratoriossa tarjolla olevat opinnäytetöiden aiheet (päivitetty 20.12.2019). Tarvittaessa ota yhteyttä aiheen kohdalla kerrottuun yhteyshenkilöön sähköpostilla osoitteella etunimi.sukunimi@uef.fi.

Puun pienpoltto

Orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen analyysi puun polton päästöistä (yhteyshenkilö Jarkko Tissari)

Polttopuun kuoren ja runkopuun kemiallinen koostumus: vaikutus pienhiukkaspäästöihin. (Jarkko Tissari)

Puun pienpoltosta syntyvissä hiukkasissa olevat PAH-yhdisteet ja niiden terveysvaikutukset. (Jarkko Tissari)

Sekundääristen aerosolien muodostuminen puun pienpolton päästöistä. (Heikki Lamberg)

Puun pienpolttolaitteiden ohjausjärjestelmät. (Jarkko Tissari)

Puun pienpolttolaitteiden puhdistusjärjestelmät. (Heikki Suhonen)

Syanidiyhdisteiden päästöt puun pienpoltosta. (Olli Sippula)

Nanoteknologia

Johtavien polymeerien tuotto kaasufaasissa. (Tommi Karhunen)

Aerosolien mittaustekniikka ja analytiikka

In-situ elektorimikroskopianäytteenotto tulipesästä. (Jarkko Tissari)

Hiilen nanorakenteet ja niiden muodostuminen. (Anna Lähde)

Ajoneuvojen päästöjen mittausmenetelmät, päästörajat ja soveltuvuus pienpolton mittauksiin. (Jorma Jokiniemi)

Inter-relations between different aerosol particle diameters (sizes). (Jani Leskinen)

Particle density as a particle property. (Jani Leskinen)