Reports

Jarkko Tissari, Jani Leskinen, Heikki Lamberg, Valtteri Nieminen, Sampsa Väätäinen, Hanna Koponen, Maria Myllynen, Mikko Savolahti ja Niko Karvosenoja (2019), ”Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen (KIUAS)”, KIUAS-hankkeen loppuraportti, Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio (PDF)

Jani Leskinen, Mirella Miettinen ja Jorma Jokiniemi (2016) Nanohiukkasille altistuminen asfaltointityössä. Työsuojelurahaston hankkeen 115509 loppuraportti. Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos. ISBN: 978-952-61-2258-8. (PDF)

Miettinen, M., Torvela, T., Leskinen, J. (2016) Ruostumattoman teräksen TIG-hitsauksessa vapautuu paljon nanokokoluokan hiukkasia. Hitsaustekniikka 5/2016, 32-33.

Miettinen, M., Torvela, T., Koponen, H., Leskinen, J., Lähde A., Tissari, J., Jokiniemi, J. (2015) Kuinka paljon ja millaisille nanohiukkasille työpaikoilla altistutaan Suomessa? Työsuojelurahaston hankkeen 114255 loppuraportti. Itä-Suomen yliopisto. (PDF)

Kristiina Järvinen, Jorma Jokiniemi, Mikko Lammi, Reijo Lappalainen, Ale Närvänen, Tapani A. Pakkanen, Vesa-Pekka Lehto, Nanoteknologia biomateriaalien ja lääkkeiden kantaja-aineiden pintojen räätälöinnissä. DuoDecim Accepted June 2012. 

Backman, U., Lyyränen, J., Auvinen, A., Jokiniemi, J. (2012). Ilmassa olevat nanohiukkaset. Ilmansuojelu 3/2012. www.isy.fi/islehdet/ISU3_2012.pdf

Jokiniemi, J., Sippula, O. (2009) Modelling fine particle formation and alkali metal deposition in BFB combustion. Finnish-Swedish Flame days 2009. [load pdf]

Järvinen, K., Lehto, V.P., Joutsensaari, J., Salonen, J., Herzig, K.-H. (2008) Nanoteknologia lääkehoidon työkaluna, Katsaus, Duodecim, 2008, 124, 70-76. [to article]

Sippula, O., Jokiniemi, J., Puustinen, H., Hokkinen, J., Yli-Pirilä, P. (2007) Pienten kaukolämpölaitosten hiukkaspäästöissä suuria eroja. Ilmansuojelu 4/2007. Ilmansuojeluyhdistys ry. [to article]

Hytönen, K., Jokiniemi, J. (eds.) Reduction of fine particle emissions from residential wood combustion. Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitosten monistesarja, 2/2007. Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos, Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio, 2007. [to article]

Tissari, J., Salonen, R. O., Vesterinen, R., Jokiniemi, J. (toim.) Puun polton päästöt, ilmanlaatu ja terveys. Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitosten monistesarja, 2/2007. Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos, Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio, 2007.

Tissari, J. (toim.), Raunemaa, T., Jokiniemi, J., Sippula, O., Hytönen, K., Linna, V., Oravainen, H., Pyykönen, J., Tuomi, S., Vesterinen, R., Taipale, R., Kolsi, A., Nuutinen, I., Kouki, J., Vuorio, K.: Puun polton pienhiukkaspäästöt. Loppuraportti. Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitosten monistesarja, 2/2005. Kuopion yliopisto, Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio, 2005.