KIUAS-hanke selvitti saunan kiukaiden päästöjä

KIUAS –hanke päättyi

Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen –KIUAS- tutkimushanke päättyi 31.3.2019. Hankkeessa kehitettiin mittauskonsepti, joka on tehokas, nopea ja luotettava tapa verrata kiukaiden toimintaa, tehokkuutta ja todellisia pienhiukkas- ja kaasupäästöjä. Mittauksissa havaittiin, että jokaisella kiuasmallilla on yksilöllisiä ominaisuuksia polttoajan, lämpötilojen, ilmakertoimen, hyötysuhteen ja päästöjen osalta. Myös käyttötapa vaikutti kiukaisiin yksilöllisesti. Pienhiukkasten massapäästöissä (PM1) oli 7–kertaisia eroja ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) päästöissä yli 100–kertaisia eroja kiukaiden välillä, joten kiukaissa näyttäisi olevan suuri kehityspotentiaali. Puun kosteudella oli merkittävä vaikutus sekä päästöihin että saunan toimintaan, joten kosteus olisikin ehdottomasti huomioitava tarkemmin testausstandardeissa ja vertailtaessa päästötuloksia. Alustavien arvioiden mukaan Suomen kiukaiden pienhiukkaspäästöarvio alenee tämän tutkimuksen perusteella noin kolmanneksella, mutta kiukaat ovat silti suurin yksittäinen päästölähde sekä pienhiukkasten massalle että mustahiilihiukkasille. Tutkimustyö kiukaiden parissa jatkuu tulevassa KIUAS -2 tutkimushankkeessa.

 

Hankkeen loppuraportti löytyy TÄSTÄ.

 

Video ”Sauno hiukkasen puhtaammin” löytyy TÄSTÄ.

Hankkeen lehdistötiedote löytyy TÄSTÄ.

Hankkeessa järjestetyn seminaarin aineisto löytyy TÄSTÄ.

 

Hanketta on esitelty mm. seuraavissa artikkeleissa:

Sauna –lehti

YLE: 1, 2, 3, 4

Saunologi.fi-sivusto

Ilta-Sanomat 1, 2

MTV3

HS

Apu –lehti 1, 2