Apteekki-ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus

Koulutus on tarkoitettu proviisoreille ja farmaseuteille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan avohuollon apteekeissa tai sairaala-apteekeissa. Erikoistumisopinnoissa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Opintojen laajuus on proviisoreille 60 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika 4 vuotta. Farmaseuteille laajuus 40 opintopistettä ja suoritusaika 3 vuotta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa syksyllä 2016. Opiskelijoiden kokemuksiinsa voit tutustua videoiden avulla.

LISÄTIETOJA FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSISTA

Apteekki- ja sairaalafarmasia:

Haku koulutukseen on päättynyt 30.4.  Voit tiedustella vapaita paikkoja 31.5.2020 asti.

Kuopio:
Projektipäällikkö Johanna Räikkönen, johanna.raikkonen@uef.fi, p. +358 40 355 2502
Yliopistonlehtori Kirsti Vainio, kirsti.vainio@uef.fi, p. + 358 40 355 2503
 

Helsinki:
Yliopistonlehtori Raisa Laaksonen, raisa.laaksonen@helsinki.fi, p. +358 29 415 9885
Professori Marja Airaksinen, marjaairaksinen@gmail.com, p. +358 50 448 0961

Teollisuusfarmasia:

Professori Anne Juppo, anne.juppo@helsinki.fi, p. +358 50 530 6147

Tukea proviisorin työhön

Uralla eteenpäin

Erikoistumiskoulutuksesta apua apteekkarin uralle

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Millaista opiskelu on?

Apteekkarin ajatuksia koulutuksen hyödyistä

Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen erikoistumiskoulutuksen avulla

 


Itä-Suomen yliopisto
projektipäällikkö Johanna Räikkönen, 040 355 2502
yliopistonlehtori Kirsti Vainio, 040 355 2503 1.8.2020 asti
yliopistonlehtori Kati Sepponen, 040 355 2599 1.8.2020 alkaen