Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Timonen J, Heikkilä R, Ahonen R: Generic substitution in Finland: lessons learned during 2003 – 2008. J Pharm Health Serv Res 4:165-172, 2013

Heikkilä R, Mäntyselkä P, Ahonen R: Why people refuse generic substitution: a population survey of public opinion on generic substitution in Finland. Drugs Ther Perspect 28:(8):24-26, 2012

Heikkilä R, Mäntyselkä P, Ahonen R: Price, familiarity, and availability determine the choice of drug - a population-based survey five years after generic substitution was introduced in Finland. BMC Clin Pharmacol 11:20, 2011

Heikkilä R, Mäntyselkä P, Ahonen R: Do people regard cheaper medicines effective? Population survey on public opinion of generic substitution in Finland. Pharmacoepidemiol Drug Saf 20:185-191, 2011

Timonen J, Bengtström M, Karttunen P, Ahonen R: The impact of generic substitution on the activities of pharmaceutical companies - a survey from the companies' perspective one year and five years after the introduction of generic substitution in Finland. BMC Clin Pharmacol 10:15, 2010

Timonen J, Karttunen P, Bengtström M, Ahonen R: The impact of generic substitution on the turnover and gross margin of pharmaceutical companies - a survey 1 year and 5 years after the introduction of generic substitution in Finland. Health Policy 92:116-123, 2009

Timonen J, Bengtström M, Karttunen P, Ahonen R: Haastattelututkimus lääkevaihdon vaikutuksista lääketukkukauppaan Suomessa vuosina 2004 ja 2008. With English summary: An interview study of the impact of generic substitution on wholesale pharmaceutical companies in Finland in 2004 and 2008. Dosis 25(3):118-131, 2009

Korkeamäki L, Timonen J, Heikkilä R: Puolet vaihtokelpoisista lääkevalmisteista kaupan. Tabu 17(3-4):16-19, 2009

Heikkilä R, Mäntyselkä P, Hartikainen-Herranen K, Ahonen R: Customers' and physicians' opinions of and experiences with generic substitution during the first year in Finland. Health Policy 82:366-374, 2007

Timonen J, Leisku K, Uusaro A-K, Ahonen R: Lääkevaihto lehdistössä - lääketeollisuus ja viranomaiset vastakkain. With English summary: Generic substitution in the Finnish press - viewpoints of the drug industry and the authorities. Dosis 22(4):316-328, 2006

Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Ahonen R, Martikainen J, toim: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 68, Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2005

Hartikainen-Herranen K, Ahonen R: Apteekkien asiakkaiden asenteet ja kokemukset lääkevaihdosta. Julkaisussa: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 68, ss. 39-52. Toim. Ahonen R, Martikainen J, Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2005

Hartikainen-Herranen K, Ahonen R. Lääkevaihdon vaikutukset apteekkien talouteen ja toimintaan. Julkaisussa: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 68, ss. 69-78. Toim. Ahonen R, Martikainen J, Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2005

Hartikainen-Herranen K, Paldán M. Lääkevaihdon toteutus. Julkaisussa: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 68, ss. 19-26. Toim. Ahonen R, Martikainen J, Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2005

Timonen J, Hartikainen-Herranen K, Ahonen R. Lääkevaihto lääketeollisuuden ja lääketukkukauppojen näkökulmasta. Julkaisussa: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 68, ss. 53-68. Toim. Ahonen R, Martikainen J, Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2005

Timonen J, Martikainen J, Ahonen R. Lääkealan toimijat sekä lääkkeiden hinnoittelu ja korvausjärjestelmä Suomessa. Julkaisussa: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 68, ss. 9-17. Toim. Ahonen R, Martikainen J, Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2005

Paldán M, Hartikainen-Herranen K, Kostiainen E, Voipio T: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi Suomessa. Kirjassa: Suomen lääketilasto 2003, ss. 29-40. Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos, Helsinki 2004

Muut julkaisut

Heikkilä R: Lääkevaihto lääkkeiden käyttäjien ja lääkäreiden näkökulmasta Suomessa. Dosis 30(1):60-65, 2014

Timonen J, Heikkilä R, Ahonen R: Lääkevaihto ja sen vaikutukset Suomessa vuosina 2003 - 2008. With English summary: Generic substitution in Finland: lessons learned during 2003 - 2008. Dosis 29(4):223-234, 2013

Abstraktit

Heikkilä R, Ahonen R, Mäntyselkä P: The opinions of generic substitution: a population based study five years after law reform. 4th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference June 15-16, 2009, p. 44. Oslo, Norway 2009

Pirttivaara H, Myllykangas M, Ahonen R: Pharmacists' experiences of drug marketing. 3rd Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 1-2 November 2007, p. 35. University of Copenhagen, Denmark 2007

Timonen J, Leisku K, Uusaro A-K, Ahonen R: Generic substitution in the Finnish press - viewpoints of the drug industry and the authorities. 3rd Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 1-2 November 2007, p. 41. University of Copenhagen, Denmark 2007

Honkanen H, Myllykangas M, Ahonen R: Farmaseuttien kokemuksia lääkemarkkinoinnista ja itsehoitolääkkeiden suositteluperusteista. Farmasia - terveyttä turvallisesti, Farmasian Päivät 17.-19.11.2006, s. 224-225. Farmasian oppimiskeskus, Helsinki 2006

Timonen J, Hartikainen-Herranen K, Ahonen R: Lääkevaihto ja siitä kieltäytyminen kaksi vuotta lääkevaihdon alkamisen jälkeen - kyselytutkimus apteekkien asiakkaille. Ammattina lääke, Farmasian Päivät 18.-20.11.2005, s. 147. Farmasian oppimiskeskus, Helsinki 2005

Ahonen R: Lääkevaihdon vaikutukset apteekkien, lääketukkuliikkeiden ja lääketeollisuuden kannattavuuteen ja toimintoihin (suullinen esitys). Asiakaslähtöinen farmasia, Farmasian Päivät 19.-21.11.2004, ss. 57-58. Farmasian oppimiskeskus, Helsinki 2004

Hartikainen-Herranen K: Geneerinen substituutio - lääkkeen käyttäjän etu? Eurooppalaistuva farmasia, Lääkepäivät 7.-8.5.2004, ss. 71-72. Toim. Suihko E, Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet 72, Kuopio 2004

Hartikainen-Herranen K, Enlund H, Ahonen R: Has generic substitution changed Finnish pharmacists' daily work? 1st Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference, October 14-15 2004, p. O1c. Uppsala Universitet, Uppsala 2004

Hartikainen-Herranen K, Heikkilä R, Jyrkkä J, Ahonen R: Generic substitution in Finland: how pharmacists prepared for it. 13th International Social Pharmacy Workshop 19-23 July 2004, p. 37. Ed. Cordina M, Malta College of Pharmacy Practice, Malta 2004

Hartikainen-Herranen K, Heikkilä R, Jyrkkä J, Ahonen R: Brands or generics: characteristics of medical products favoured by customers and pharmacists. 13th International Social Pharmacy Workshop 19-23 July 2004, p. 37. Ed. Cordina M, Malta College of Pharmacy Practice, Malta 2004

Hartikainen-Herranen K, Karttunen P, Enlund H, Ahonen R: Lääkevaihdon vaikutukset farmaseuttien ja proviisorien työhön. Asiakaslähtöinen farmasia, Farmasian Päivät 19.-21.11.2004, s. 158. Farmasian oppimiskeskus, Helsinki 2004

Heikkilä R, Hartikainen-Herranen K, Jyrkkä J, Ahonen R: Customers' perceptions and experiences of generic substitution in Finland. 13th International Social Pharmacy Workshop 19-23 July 2004, p. 38. Ed. Cordina M, Malta College of Pharmacy Practice, Malta 2004

Ahonen R: Geneerinen substituutio puoli vuotta Suomessa (suullinen esitys). Farmasia muuttuvassa yhteiskunnassa, Farmasian Päivät 14.-16.11.2003, ss. 68-69. Farmasian oppimiskeskus, Helsinki 2003

Mediatiedotteet

Suomalaiset tyytyväisiä lääkevaihtoon ja vaihtokelpoisiin lääkevalmisteisiin. Väitöstiedote 17.5.2013

Lääkevaihto on vaikuttanut lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen toimintaan Suomessa. Väitöstiedote 1.6.2011

Lääkevaihto on vaikuttanut lääkeyritysten liikevaihtoon ja myyntikatteisiin. Mediatiedote 15.4.2009

Vain puolet lääkevaihdon piiriin kuuluvista lääkevalmisteista on kaupan Suomessa. Mediatiedote 22.6.2009

 

OPINNÄYTETYÖT

Väitöskirjat

Heikkilä Reeta: Lääkevaihto lääkkeiden käyttäjien ja lääkäreiden näkökulmasta Suomessa. With English summary: Gereric substitution from the perspective of consumers and physicians in Finland. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Health Sciences, 2013

Timonen J: Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa. With English summary: Generic substitution from the perspective of pharmaceutical companies and wholesale pharmaceutical companies in Finland. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Health Sciences, 2011

Pro gradut

Rantala Susa: Suomalaisväestön kokemuksia lääkevaihdosta kieltäytymisestä. With English summary: Finns' experiences of refusing generic substitution, 2012

Svensk L-M: Lääkevaihdon vaikutukset farmasian henkilöstölle suunnattuun lääkkeiden lehtimainontaan. With English summary: Effects of generic substitution on drug advertising in pharmaceutical personnel's professional journals, 2010

Hautala E: Väestön kokemuksia lääkevaihdosta - kyselytutkimus suomalaisille 2008. With English summary: Experiences of generic drug substitution - a population-based survey to Finns, 2010.

Paldán M: Asiakkaiden lääkevaihtokiellot - rekisteritutkimus geneerisestä substituutiosta. Erikoistyö. With English summary: Refusal of generic substitution by pharmacy customers - a register-based study, 2006

Makkonen N: Lääkevaihto kotihoidon näkökulmasta. With English summary: Generic substitution in home health care, 2005

Hartikainen-Herranen K: Lääkevaihto - farmaseuttien, proviisorien ja apteekkarien ennakkokäsitykset. With English summary: Generic substitution: Pharmacists' preconceptions, 2004

Kandidaattityöt

Hautala E: Väestön kokemuksia lääkevaihdosta - kyselytutkimus suomalaisille 2008, 2009

Varjorinne N: Suomalaisten syyt lääkevaihdosta kieltäytymiseen - väestökysely 2008, 2009

Korkeamäki L: Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden lista - Suomen lääkemarkkinoilla olevat valmisteet, 2009

Puustinen T: Lääkevaihto Euroopassa - käytännöt ja kokemukset, 2009

Leisku K, Uusaro A-K: Lääkevaihto lehdistössä lääketeollisuuden ja viranomaisten näkökulmasta, 2006

Erkkilä S, Kuvaja H: Lääkevaihto asiakkaan näkökulmasta, 2006

Vuorela V: Asiakkaiden kokemuksia lääkevaihdosta, 2004