Opintosuunnat

Datatiede

Maailma on täynnä dataa, mutta kuka sen tuntee ja osaa tulkita?

Datatieteessä opiskellaan datan analysointia, mallintamista, yhdistämistä ja tulkintaa. Datatieteen opinnoissa käytetään erilaisia työkaluja kuten Google Colaboratory ja RapidMiner Studio, ja ohjelmointikieliä kuten Python ja R. Opinnoissa syvennytään datan analysoinnin menetelmiin ja niiden kehittämiseen, kuten syväoppimiseen. Opinnot antavat valmiudet seurata alan tietoteknistä kehitystä sekä osaamista data-analytiikan soveltamiseen tietojärjestelmien kehittämisessä.

Opetus- ja kehitysteknologiat

Mitkä ovat tietotekniikan mahdollisuudet kehittyvissä maissa? Voiko se auttaa globaalien ongelmien ratkaisemisessa?

Kehitysteknologioiden opinnoissa paneudutaan tietoteknisiin haasteisiin kehitysmaakontekstissa, joka sisältää aivan uudenlaisia ongelmia – ja vaatii uudenlaisia ratkaisuja – moderneihin länsimaihin verrattuna. Joissain ongelmissa ei ole taakkana vanhojen ratkaisujen ongelmia, toisissa infrastruktuurin puute asettaa suuria haasteita.

Osaako jokainen käyttää tietotekniikkaa, kun jo lapsilla on kännykkä kourassa?

Näin ei taida olla, vaan tietotekniikka tarvitsee jatkuvasti uusia opettajia. Opetusteknologioissa tutustutaan erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin ja tietotekniikan hyödyntämiseen ja kehittämiseen opetuksessa. Koulutus valmistaa opetustehtäviin erilaisissa oppilaitoksissa sekä yrityksissä – Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

Tekoäly

Onko tietokone yhtä älykäs kuin ihminen vai meneekö se ihmisen ohi?

Tietokoneiden älykkyyttä on pohdittu yhtä kauan kuin tietokoneita on ollut olemassa ja nykyisin niiden kapasiteetti on jo valtava. Opinnoissa paneudutaan erilaisiin koneoppimisen menetelmiin, jotka voivat olla yksinkertaisia matemaattisia malleja tai monipuolisia biologian inspiroimia menetelmiä. Opintoihin kuuluu tiedon louhintaa, hahmontunnistusta ja itseoppivia menetelmiä. Näitä sovelletaan monimuotoiseen dataa, johon kuuluu tekstiä, kuvia, puhetta ja paikkatietoa.