Courses in English

 

Journal Club in Biosphere-Atmosphere interactions (JCBA)  (3710469, 1-4 ects)

 • Continuous

Stable Isotopes in Environmental Research (SIER) (3710455, 5 ects)

 • Autumn; odd years
 • Next time: Fall 2019

Bioprocesses in Removal of Environmental Contaminants (BREP) (3710451, 3 ects)

 • Autumn; odd years
 • Next time in autumn 2019

Biogeochemistry (3710419, 6 ects)

 • Spring; odd years
 • Next time in spring 2019

Methods in microbial biogeochemistry (3710468, 5 ects)

 • Spring; odd years; field and lab course
 • Next time in spring 2019

Soil ecology (SE) (3710432, 6 ects)

 • Spring; even years
 • Next time in spring 2020

Methods in soil ecology (3710433, 5 ects)

 • Spring; even years; field and lab course
 • Next time in spring 2020

Carbon dynamics of forest soils (CDF) (3513125, 3 ects)

 • Autumn; odd years; field course
 • Next time in autumn 2019
 

Courses in Finnish

Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta: A ekologia ja B Ekosysteemit (3710122, 4 op )

 • A- ja B-osa järjestetään peräkkäin ja osista lasketaan keskiarvo koko kurssin arvosanaksi.
 • Vuosittain tammi-maaliskuussa

 

Updated on 27th September 2018