Yhteiskuntatieteiden asiantuntijaksi avoimen yliopiston kautta 

 
Itä-Suomen yliopiston Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan ja Avoimen yliopiston väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta! Suorittamalla vähintään hyvin tiedoin avoimessa yliopistossa yhteiskuntatieteen alan perusopinnot 25 op (Joensuu) tai 50 op (Kuopio) voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. 
 
Ala Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu
Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 6.8.
Opintopisteet 25 op/50 op
Opiskelijamäärä Valitaan 10 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa / opintopiste
 

Mitä ovat yhteiskuntatieteen alan väyläopinnot? 

Yhteiskuntatieteen alan väyläopinnot muodostuvat Joensuussa yksistä perusopinnoista 25 op tai Kuopiossa kaksista perusopinnoista 50 op. Suoritettuaan vaaditut väyläopinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) opiskelija voi hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.
 
Opiskelijoita valitaan yhteensä 10 siten, että 5 opiskelijaa valitaan Joensuuhun ja 5 opiskelijaa Kuopioon. Joensuun hakukohteeseen voit valita Avoimessa yliopistossa suoritettavaksi oppiaineeksi: sosiaalitieteet, sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan. Kuopion hakukohteeseen voit valita suoritettavaksi oppiaineeksi: sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian tai sosiaalitieteet ja lisäksi jonkin muun oppiaineen oman kiinnostuksesi mukaan.
 
Väylän kautta hakeva opiskelija hyötyy!
  • Mahdollisuus aloittaa opinnot joustavasti Avoimessa yliopistossa vaikka työn ohessa. 
  • Mahdollisuus Avoimen yliopiston opinnoilla varmistua omasta alasta. 
  • Osa tutkinnosta suoritettuna jo valmiiksi Avoimessa yliopistossa. 
  • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta. 

Suoritustapa

Opinnot ovat suoritettavissa verkkovälitteisesti ja niissä on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. 

Maksut 

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 e / opintopiste ilmoittautuessasi opintokokonaisuuteen. Tutustu opintoihin ja opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa. 

Opiskelijavalinta

Haku yhteiskuntatieteen hakukohteisiin on keväällä 2021. Valintaperusteet julkaistaan viimeistään lokakuussa 2020. 

Mitä yhteiskuntatieteilijä tekee? 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee suuntautumisvaihtoehtonsa taustalla olevien tieteenalojen peruskäsitteistön, tärkeimmät teoriat ja keskeisen tutkimustiedon. Opiskelijalla on laajat tiedot hyvinvointitutkimuksen käsitteistä ja teorioista sekä hyvinvoinnin kannalta merkityksellisistä sosiaalisista ilmiöistä. 
 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneella on syvällistä tietoa yhteiskuntatieteiden teoriaperinteistä sekä valitsemistaan tutkimus- ja sovellusalueista. Hän kykenee tuottamaan uutta yhteiskuntatieteellistä tietoa sekä toimimaan yhteiskunnallista asiantuntemusta vaativissa työtehtävissä.
Katso videot, joissa sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat kertovat koulutuksesta, opinnoista ja työelämään sijoittumisesta: sosiaalitieteet ja yhteiskuntatieteet.
 
Tutustu töissä.fi:stä valmistuneiden työllistymisen lukuihin hakemalla sinua kiinnostavalla oppiaineella, kuten sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka.

Lisätietoja 

Yhteiskuntatieteellisen alan opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi