Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op verkko-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Sisältö

Yhteiskuntapolitiikka koskee niin ihmisten arkea kuin julkisen vallan päätöksentekoakin. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset kysymykset liittyvät kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan yhteiskunnan toimintaan ja sen kehitykseen sekä vaikuttamiskeinoihin.

Kohderyhmä

Yhteiskuntapolitiikan opiskelu sopii kaikille yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille.

Opintojaksot

Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
Tasa-arvopolitiikka 5 op
Talouspolitiikka 5 op
Hoivan käytännöt 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Perusopinnot toteutetaan yhteistyöoppilaitoksessa joustavasti verkko-opintoina avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti.

Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op ja Hoivan käytännöt 5 op -opintojaksoissa suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja verkkotentti. Sosiaaliturvapolitiikka 5 op -opintojaksoon kuuluu tallennetut verkkoluennot ja verkkotentti. Tasa-arvopolitiikka 5 op ja Talouspolitiikka 5 op -opintojaksot suoritetaan oppimistehtävillä.   

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen opettajat. Avoimen yliopisto suunnittelija vastaa opiskelijoiden ohjauksesta. Avoin yliopiston suunnittelija järjestää tarvittaessa Moodlessa myös verkkotuutorointia.

Lisätietoja

Suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, 029 445 7035