MANOT // KOKEILUT


VIDEO-CV:T TYÖNHAUN TUKENA

Kokeilun ideana oli toteuttaa yhdessä maahanmuuttajien kanssa lyhyitä 1–2 minuuttia kestäviä videoita suomen kielellä työnhaun tueksi. Video-CV:llä työtä hakevat maahanmuuttajat kertoivat tiiviisti kuka hän on, millaista osaamista hänellä on ja millaisesta työstä työnhakija on kiinnostunut. Video-CV:t toteutettiin workshopeissa, joissa osallistujien kanssa harjoiteltiin erityisesti omasta osaamisesta kertomista suomeksi. Workshopeissa videot kuvattiin iPadeilla, jotta ohjaajan oli helpompi ohjeistaa laitteiden käyttöä. Video-CV:n ideana kuitenkin oli, että sen tekeminen on helppoa eikä se vaadi erityisiä laitteita. Periaatteessa video-CV:n voi siis kuvata esimerkiksi omalla tabletillaan tai älypuhelimellaan.

Video-CV:iden tavoitteena oli 1) harjoitella omasta osaamisesta kertomista työnantajille, 2) madaltaa kynnystä lähestyä potentiaalisia työnantajia sekä 3) osoittaa työnantajille käytännössä maahanmuuttajatyönhakijoiden suomen kielen taito.

Erityistä hyötyä video-CV:n tekemisessä oli

  • omasta osaamisesta kertomisen harjoittelu, mitä kannattaa kertoa ja miten (esim. työtehtävien avaaminen)
  • omien työn hakemiseen liittyvien tavoitteiden määrittely (millaista työtä haetaan ja mistä)
  • suomen kielen taidon konkreettinen osoittaminen työnantajille
  • antaa työnantajalle mielikuvan hakijan persoonasta
     

”Sain tietoa avoimesta sijaisuudesta ja laitoin työnantajalle tavallisen CV:n lisäksi myös video-CV:ni. Sain sen paikan. Työnantaja kertoi myöhemmin että video-CV vaikutti päätökseensä myönteisesti, koska hän sai selväksi videosta, että kielitaitoni on riittävän hyvä. Olen tällä hetkellä töissä.” – Nainen, opetusala
 

Lue lisää video-CV:istä työnhaun tukena

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi