Venäjä osaamispolku


Tavoitteena on selvittää Pohjois-Karjalan maakunnan Venäjä-osaamispolun nykytila ja koota ehdotuksia osaamispolun kehittämiseen niin, että maakunnan Venäjä-osaamispolku olisi yhtenäinen aina esikoulusta yliopistoon ja täydennyskoulutukseen saakka. Venäjä-osaamispolulla tarkoitetaan kaikkea eri koulutustasoilla tarjolla olevaa Venäjä-osaamista kasvattavaa koulutusta, kieliopintojen lisäksi myös muuta koulutustarjontaa (esim. Venäjän maantietoon, liike-elämään, lainsäädäntöön ja kulttuuriin liittyvät opinnot). Lisäksi hankkeessa pilotoidaan verkostoyhteistyönä toteutettava rekrytointitapahtuma, jossa Venäjä-osaajia tarvitsevat yritykset ja osaajat kohtaavat.

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Selvitys Venäjä-osaamispolusta sisältää nykytilanteen kartoituksen ja suositukset sen kehittämiseen.
  2. Hankkeessa toteutetaan kokeiluna rekrytointitapahtuma Venäjä-osaajille keväällä 2020.

Tavoitteena on, että tilaisuudessa Venäjä-osaajia tarvitsevat yritykset ja Venäjä-osaajat kohtaavat ja yritykset voivat tavata ja rekrytoida töihin tai harjoitteluun paikallisia Venäjä-osaajia. Tilaisuudessa esitellään myös Venäjä-osaajien uratarinoita sekä Itä-Suomen Venäjä-osaamiseen liittyvää koulutustarjontaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/18-2-2020-work-with-russia

 

HANKETTA RAHOITTAA POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 HANKEHENKILÖSTÖ

Projektipäällikkö Sanna Iskanius
sanna.iskanius@uef.fi
050 382 3801

Projektisihteeri Senni Pykäläinen
senni.pykalainen@uef.fi
050 597 3936