MANOT // KOKEILUT


TYÖNANTAJAYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN


Kysely maahanmuuttajien rekrytointiin liittyvistä haasteista

Hankkeen tavoitteena oli myös kehittää työnantajayhteistyötä, jotta työnantajat rekrytoisivat enemmän maahanmuuttajia. Osana työnantajayhteistyön kehittämistä hankkeessa kartoitettiin työnantajien näkemyksiä siitä, miten maahanmuuttajien työllistämistä voitaisiin edistää. Keväällä 2016 Ylä-Savossa toteutettiin työnantajille kohdennettu kysely, jolla selvitettiin maahanmuuttajien rekrytointiin liittyviä haasteita. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, millaisia maahanmuuttajien rekrytointiin liittyviä haasteita Ylä-Savon yritykset ovat kohdanneet, ja millaista tietoa yritykset tarvitsisivat maahanmuuttajien työllistämisen tueksi. Kysely toteutettiin osana MANOT-hankkeeseen liittyvää Ylä-Savon työnantajayhteistyön kehittämistä.

Maahanmuuttajien rekrytointiin liittyviksi haasteiksi kyselyn vastaajat mainitsivat työlupiin ja verotukseen liittyvät asiat sekä kielitaidon puutteen. Maahanmuuttajien työllistymiseen liittyen yritykset toivoivat lisää tietoa muun muassa TE-toimiston rekrytointia tukevista palveluista, sosiaaliturvan ja Kela-kortin hakemi-sesta, oleskeluluvista ja oikeudesta työskennellä Suomessa, muista rekrytoinnin tukipalveluista Ylä-Savon alueella sekä verotukseen ja ulkomaalaisen työntekijän rekisteröitymiseen liittyvistä asioista. Kyselyssä esille tullut työnantajien tarve saada lisää tietoa TE-palveluista huomioitiin Ylä-Savossa järjestetyssä Työ-paikkavalmentajakoulutuksessa, jossa Pohjois-Savon TE-toimiston asiantuntijat kävivät esittelemässä maahanmuuttajien työllistymistä tukevia palveluja.

 

Työpaikkavalmentajakoulutus

Suurimpana haasteena työnantajayhteistyön kehittämisessä on yritysten tavoittaminen. Hanke järjesti Iisalmessa työnantajille suunnatun kyselyn tulosten perusteella maksuttoman Työpaikkavalmentajakoulutuksen, jonka tavoitteena oli lisätä työyhteisöjen taitoja kohdata monimuotoisuutta sekä perehdyttää maahanmuuttajia omalla työpaikallaan. Samalla koulutuksessa haluttiin tuoda esille erityisesti TE-palveluita, jotka tukevat maahanmuuttajien työllistämistä. Koulutus oli tarkoitettu ensisijaisesti Ylä-Savon pk-yrityksille, jotka työllistävät tai ovat tulevaisuudessa työllistämässä maahan muuttaneita työntekijöitä. Koulutukseen saivat osallistua myös välityömarkkinatoimijat sekä kuntien työllisyydenhoidon yksiköiden työntekijät.


Koulutuksen sisältöinä olivat

  • monimuotoinen työyhteisö,
  • työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sekä
  • ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja ohjaustyö.

 

Lue lisää työnantajayhteistyön kehittämisestä Ylä-Savossa

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

YHTEYSTIEDOT:
 

Sanna Soppela
050 590 3766

etunimi.sukunimi@uef.fi