Työhyvinvoinnista ja työelämätaidoista kiinnostuneille

Työ- ja organsaatiopsykologian perusopintojen opintojaksot:

 • Alaisen ja esimiehen työelämätaidot
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi

Työ- ja organsaatiopsykologian aineopintojen opintojaksot:

 • Digiajan työtaidot ja välineet
 • Ikävoimaa työhön
 • Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä
 • Kognitiivinen ergonomia
 • Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä
 • Positiivinen työpsykologia
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana
 • Työelämän konfliktit - ristiriidoista ratkaisuihin
 • Valmentava johtajuus

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintojen opintojaksot:

 • Työyhteisö ja osaaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus

Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen

Ryhmät ja vuorovaikutus, katso sosiaalipsykologian perusopinnot

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Työ- ja organsaatiopsykologian perusopintojen opintojaksot:
 • Oman osaamisen tunnistaminen
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi
 • Viestintä ja vuorovaikutus

Työ- ja organsaatiopsykologian aineopintojen opintojaksot:

 • Ikävoimaa työhön
 • Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä
 • Muutosviestintä
 • Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana
 • Valmentava johtajuus