Työelämäosaamista kehittämässä

Avoimen yliopiston opinnot sopivat hyvin oman osaamisen, työn ja työyhteisön kehittämiseen.  Tämän päivän työelämässä on entistä vahvemmin pystyttävä perustelemaan arjen työssä tehtyjä ratkaisuja ja kehittämään omaa työtään ja työtapojaan. Työ ja toimintatavat tarvitsevat uudistuakseen entistä enemmän uusinta, tutkittua tietoa.  

Meistä jokaisella on eri tilanteissa hyvin erilaisia työelämäosaamistarpeita riippuen siitä olemmeko kehittämässä nykyistä työtehtävää, haluammeko laajentaa omaa osaamista uudelle osaamisalueelle vai olemmeko siirtymässä aivan erilaisiin työtehtäviin. Avoimessa voit opiskella omien tarpeidesi mukaisesti joko yksittäisiä opintojaksoja, opintokokonaisuuden (josta saat myös erillisen todistuksen) tai lähteä uudenlaiselle koulutuspolulle.

Opiskelu vahvistaa työelämätaitojasi, jolloin:

 • yleiset työelämävalmiudet ja ammatillinen asiantuntijuus lisääntyvät.
 • uusin tutkittu tieto lisää osaamista arjen työssä ja vahvistaa omien näkökulmien perustelutaitoja.
 • teoreettinen tieto lisää ymmärrystä työarjen ilmiöiden kytkeytymisestä laajempaan kontekstiin.
 • opinnot tukevat ammatillista kehittymistä sekä vahvistavat tietoisuutta omasta osaamisesta ja ammatti-identiteetistä.
 • opintoihin kuuluvat oppimistehtävät voi usein kytkeä osaksi oman työn kehittämistä ja työyhteisöä.

Avoimen yliopiston opetus- ja opiskelumuodot on suunniteltu muun muassa työssäkäyvien aikuisten erilaisia elämäntilanteita ajatellen. Opiskelu on pääosin verkossa tapahtuvaa ja joustavaa, joten voit valita omaa osaamistasi tukevia opintoja tarjonnastamme.

Tarjoamme erilaisia opiskelumahdollisuuksia eri aloilla toimiville, joten olethan meihin aktiivisesti yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja tai keskustella eri vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Tutustu Avoimen yliopiston ohjauspalveluihin

Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet koulutuksiin osallistumisesta esimerkiksi kehityskeskustelussa tai koulutussopimuksella. Työnantajat tukevat työntekijöidensä kouluttautumista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Osallistumalla koulutuskustannuksiin (10-12 e/op). Työntekijä on tuolloin ilmoittanut työnantajan laskutusosoitteen avoimeen yliopistoon.
 • Sopimalla koulutuksen tavoitteellisuudesta työntekijän kanssa: onko tavoitteena suorittaa yksittäinen opintojakso, opintokokonaisuus vai yliopistotutkinto.
 • Hankkimalla opintoihin liittyvää kirjallisuutta työyhteisöön.
 • Työaikaa on voinut käyttää koulutukseen esimerkiksi 5-15 työpäivää/vuosi.
 • Sopimalla oppimistehtävien soveltamisesta omaan työyhteisöön.
 • Sopimalla oppimistehtävistä saatujen tulosten ja kehittämisehdotusten esittelystä omassa työyhteisössä.
 • Palkitsemalla työntekijän erillisellä stipendillä.  

Tervetuloa Avoimeen yliopistoon!