Palvelumuotoilua yrityksiin

Hankkeen tulokset

   


Mitä palvelumuotoilu on?
Maailma muuttuu äärettömän nopeasti muun muassa digitalisaation ja kulutuskäyttäytymisen osalta, jolloin entistä tärkeämmiksi tulee ymmärtää palvelujen käyttäjää. Sanna Soppela ja Jouko Rautasalo Palvelumuotoilua yrityksiin -hankkeesta tuovat esille palvelumuotoilun merkitystä palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä.

Palvelumuotoilua yrityksiin
Palvelumuotoilua yrityksiin -hankkeessa Itä-Suomen yliopiston opiskelijat sekä alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajat tutustuivat yhdessä palvelumuotoiluun ja toteuttivat seitsemän yritysten tarpeisiin vastaavaa palvelumuotoiluprojektia.


Palvelumuotoilua yrityksiin, case Fastroi
Asiakastiedon hallinnan sekä toiminnanohjauksen ratkaisuja tuottava Fastroi Oy keskittyi Palvelumuotoilua yrityksiin -hankkeen palvelumuotoiluprojektissaan jatkuvan palvelutuotannon tuottaman laadun kehittämiseen ja palvelun mallintamiseen kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen. Liisa Porento Fastroi Oy:sta kertoo, miten palvelumuotoilun menetelmiä hyödynnettiin yrityksen käyttäjäkoulutuksen ja teknisen tuen kehittämisessä.


Palvelumuotoilua yrityksiin, case Kesla
Metsätyökoneita valmistavan Keslan palveluihin kuuluvat myös huolto- ja varaosapalvelut, jotka on keskitetty yrityksen Service Centeriin. Palvelumuotoiluprojektin kautta Keslalla haluttiin perehtyä palvelumuotoilun menetelmiin ja kehittää Service Centerin asiointikokemusta. Jukka Kurkinen ja Reijo Tuononen Kesla Oyj:sta kertovat, miten Keslan Service Centerin asiointikokemusta kehitettiin Palvelumuotoilua yrityksiin -hankkeessa.

Palvelumuotoilua yrityksiin, case Puhas
Jätehuollon palveluita tuottavan Puhas Oy:n tavoitteena oli saada tietoa palvelumuotoilun työkaluista ja pystyä hyödyntämään niitä jatkossa palvelujen kehittämisessä. Marja Kauhanen ja Sari Hyppönen Puhas Oy:sta kertovat, miten heidän palvelumuotoiluprojektissa kehitettiin jätekeskuksen palvelukokemusta.

RAHOITTAJAT

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun TiedepuistoHANKEHENKILÖSTÖ


Projektipäällikkö Sanna Soppela
sanna.soppela@uef.fi
050 590 3766

Projektisihteeri Katja Peltoniemi
katja.peltoniemi@uef.fi
040 355 3905


Asiantuntijat:

Suunnittelija Arttu Puhakka
arttu.puhakka@uef.fi
050 406 4310

Kehitysjohtaja Jouko Rautasalo
Joensuun Tiedepuisto Oy
jouko.rautasalo@tiedepuisto.fi
050 380 5190