Tutkimushoitajien ja -koordinaattoreiden pätevöitymiskoulutus

Ajankohtaista:

Koulutus on tauolla!

 

HUOM! Vuosina 2016-2017 tulevat voimaan uudet asetukset mm. kliinisistä tutkimuksista, lääkinnällisistä laitteista ja tietosuojasta. Tule hakemaan parhaat vinkit uusien viranomaisvaatimusten käytäntöön soveltamisesta koulutuksen asiantuntijaklinikoista.​

Koulutuksen jälkeen:

  • tunnet hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP) ja pystyt soveltamaan sitä käytäntöön
  • hallitset kliinisiä tutkimuksia ohjaavat viranomaismääräykset ja lainsäädännön ja tiedät miten ne ohjaavat tutkimusten suunnittelua, toteutusta ja päättämistä
  • osaat ratkaista eettisiin näkökohtiin, tutkimusvalmisteeseen, tutkimussuunnitelman noudattamiseen ja monitorointiin liittyviä ongelmia yhdistäen saamiasi tietoja
  • osaat informoida ja tarvittaessa kouluttaa, suullinen ja kirjallinen viestintäsi on sujuvampaa ja vakuuttavampaa
  • olet kartuttanut oman alasi tietoja ja käytäntöjä mm. vertaamalla työyhteisösi toimintatapoja muihin
  • tunnet roolisi kliinisten lääketutkimusten toteuttamisessa ja osaat kehittää työtäsi ja osaamistasi

 

Aikaisempia kokemuksia koulutuksesta:

Koulutus järjestetään nyt kuudetta kertaa. Voit lukea alla olevista linkeistä aikaisempien opiskelijoiden palautekoosteita:

Palaute 2005-2006

Palaute 2007-2008

Palaute 2009-2010

Palaute 2011-2012

Palaute 2013-2014

Vaikuttavuuskysely v. 2003-2004 ja 2005-2006 koulutukseen osallistuneille

Vaikuttavuuskysely v. 2007-2008 koulutukseen osallistuneille

Vaikuttavuuskysely 2009-2010

Vaikuttavuuskysely 2011-2012

Vaikuttavuuskysely 2013-2014

Contact information: firstname.lastname@uef.fi

Olen pystynyt kokoamaan tämän koulutuksen aikana monista palasista yhtenäisemmän kokonaiskuvan erilaisten kliinisten tutkimusten tekemisestä. Uusia palapelin palasia on löytynyt ja vanhat palasetkin sopivat kokonaisuuteen paremmin ja selvemmin.
Opiskelu antoi paljon lisää itsevarmuutta ja rohkeutta tarttua niihin epäkohtiin, joita käytännön työssä tulee eteen.
Tyytyväisin olen ehkä kuitenkin siihen, että olen saanut kollegoita, joihin toivon yhteydenpidon säilyvän koulutuksen jälkeenkin ja joille voin soittaa ja vaihtaa ajatuksia hankalissa kohdissa tulevaisuudessakin.