Tietojenkäsittelytieteen opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta

Ala Tietojenkäsittelytiede
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Opintopisteet 15 op tai 25 op
Opiskelijamäärä valitaan 20 opiskelijaa avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa / opintopiste


Tietojenkäsittelyn taitoja tarvitsee lähes jokainen. Jos sinua kiinnostaa tutustua tarkemmin siihen, miten tietokoneet toimivat ja miten ohjelmistoja rakennetaan, avoimessa yliopistossa voit opiskella alaa omien tarpeidesi mukaan. Jos aihe kiinnostaa sinua niin paljon, että haluat opiskella siitä tutkinnon, niin tutustu Tietojenkäsittelytieteen väyliin: 

1. Perusopintojen väylä 25 op

Aiemmin suoritettujen opintojen perusteella valitaan tutkinto-opiskelijaksi enintään viisi hakijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään tietojenkäsittelytieteen perusopinnot. Perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op ja ne tulee olla suoritettu siten, että niiden opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään arvosana hyvä (3/5). Hakija toimittaa motivaatiokirjeen, jossa esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseen.  Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan.
Opintojaksot:
Johdatus tietojenkäsittelyyn 5 op
Tietokonejärjestelmät
Ohjelmointi I, 5 op / Johdatus Python ohjelmointiin 5 op
Tietojärjestelmän suunnittelu 5 op
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5 op

2. Lukioväylä 15 op

Ns. lukioväylä on toisen asteen tutkinnon suorittaneiden väylä. Aiemmin suoritettujen opintojen perusteella valitaan viisi ensimmäistä korkeakouluopiskelupaikkaa hakevaa, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoja vähintään 15 op, josta vähintään 5 op on ohjelmointia. Opinnot tulee olla suoritettuna siten, että niiden opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3/5.

Opintojaksot (osa perusopintokokonaisuutta tai vastaavat tiedot):
Johdatus tietojenkäsittelyyn 5 op
Johdatus Python ohjelmointiin 5 op/ Ohjelmointi I, 5 op
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5 op

Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen kautta

Tietojenkäsittelytieteessä opiskellaan mm. tiedonhallintaa ja analysointia sekä digitaalisen datan käyttömahdollisuuksia. Opinnoista työllistytään esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijaksi, järjestelmäasiantuntijaksi tai data-analyytikoksi. 

Tutustu myös tietojenkäsittelytieteestä valmistuneiden tarinoihin ja urapolkuihin! 
Töissä.fi -palvelusta löydät myös tietoa tietojenkäsittelytieteistä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. 

Miten opiskelija hyötyy opiskelusta Avoimessa yliopistossa?

  • Mahdollisuus avoimen yliopiston opintojen avulla tutustua tietojenkäsittelytieteeseen ja selvittää onko kyseessä oma ala.
  • Osa tutkinnosta suoritettu jo valmiiksi avoimessa yliopistossa. 
  • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta. 
  • Mahdollisuus opiskella jo toisen asteen opintojen aikana.  Jos lukiollasi on sopimus Itä-Suomen Avoimen yliopiston kanssa, opinnot voi sijoittaa osaksi lukio-opintoja. Opinnot ovat Avoimen yliopiston sopimuslukioiden opiskelijoille ilmaiset. Lukiolaiset ilmoittautuvat opintoihin lukion opinto-ohjaajan kautta. Tarkemmat tiedot lukiolaisten opiskelusta avoimessa yliopistossa ja ilmoittautumisesta.

Opintojen toteutus

Opinnot ovat suoritettavissa verkkovälitteisesti. Opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Maksut ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 10 – 12 euroa/opintopiste. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia.
Ilmoittaudu mukaan tietojenkäsittelytieteen opintoihin opintopolku.fi:ssä. Voit ilmoittautua siis tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin 25 op tai yksittäisille opintojaksoille, esim. lukioväylän opintojaksoille.

 

Lisätietoja

Tietojenkäsittelytieteen opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaavat suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi, 040 355 3387 ja koulutussihteeri Helka Pukarinen/ helka.pukarinen@uef.fi.

Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat: avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi