Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Tarvitsetko työssäsi terveystiedon osaamista? Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnoissa perehdyt terveyden edistämisen monitieteiseen perustaan. Opinnot sisältävät yhteisiä pakollisia opintoja, joissa perehdytään terveystiedon osa-alueisiin sekä terveyden edistämisen teorioihin. Valinnaiset opinnot opiskelija voi valita annetusta opetustarjonnasta omaa osaamistarvettaan vastaaviksi.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat opettajille, jotka tarvitsevat terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden, terveystieteiden tutkintotavoitteiselle opiskelijalle sivuaineopinnoiksi, sekä esim. terveyden edistämisen projekteissa työskenteleville. Opinnot soveltuvat myös sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai sinne haluavilla.

Yhteyshenkilö Koulutussihteeri Marjo Mustonen, marjo.mustonen@uef.fi
029 445 7020 ja suunnittelija Timo Kemppainen, timo.kemppainen@uf.fi, 029 445 7012

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op verkko-opintoina

Opintojaksot

Yhteiset opintojaksot 13 op:

 • Terveyden edistämisen perusteet 5 op
 • Kansanterveystieteen perusteet 3 op
 • Terveyspedagogiikan perusteet 5 op

Valinnaiset opintojaksot 12 op:

 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op
 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op
 • Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op
 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
 • Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op
 • Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op
 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 • Lasten ja nuorten terveys 5 op
 • Ruokakulttuuri 2 op
 • Ravitsemus ja liikunta 4 op

Terveystiedon aineenhallintaa opiskeleville opiskelijoille suositellaan valinnaisiksi jaksoiksi Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op, Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op ja Elimistön rakenne ja toiminta 4 op –jaksoja.

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitoksille järjestetään tarvittaessa omat etäjohdantoluennot.

Opettaja/tuutori

Opettajina yliopiston Hoitotieteen laitoksen sekä Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön opettajat.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot 35 op verkko-opintoina

Opintojaksot

Orientoituminen aineopintoihin 2 op
Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op
Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op
Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 6 op
Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III 4 op
Valinnaiset opintojaksot 15 op:

 • Terveyden edistämisen johtaminen 5 op
 • Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op
 • Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (2op + 3op)
 • Terveyspsykologian perusteet 5 op
 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Lasten ja nuorten terveys 5 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Suomalainen kansanravitsemus 2 op (jos ei sis. perusopintoihin)
 • Ravitsemus ja liikunta 4 op (jos ei sisälly perusopintoihin)

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Yhteistyöoppilaitoksille järjestetään tarvittaessa omat etäjohdantoluennot.

Opettaja/tuutori

Opettajina yliopiston Hoitotieteen laitoksen sekä Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön opettajat.