Suomen kielen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille –perusopinnot 25 op lähiopintoina

Kuvaus

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Opinnot edellyttävät suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa ja kykyä seurata suomenkielistä opetusta vaivatta. Opintojen avulla taidot syvenevät niin, että opiskelija pystyy käyttämään suomea työelämässä.

Suurin osa kursseista on harjoituskursseja. Niillä perehdytään suomen kieleen ja kulttuuriin monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Opinnot auttavat kommunikoimaan luontevasti suomeksi tavallisissa arjen ja työelämän tilanteissa. Lisäksi tutustutaan monipuolisesti Suomen historiaan ja yhteiskuntaan sekä suomalaiseen kirjallisuuteen. Kursseilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja korjataan tekstien kieliasua. Opiskelija oppii kuvaamaan ja analysoimaan suomen kielen rakenteita ja tunnistamaan tekstilajien peruspiirteet

Kohderyhmä Henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka haluavat syventää suomen kielen taitoaan.

Opintojaksot

Yhteiset opinnot 15 op:

  • Suomen peruskielioppi 5 op
  • Suomen kielen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito 5 op
  • Kääntäjän viestintätaidot 5 op

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

  • Suomen maatuntemus 4 op
  • Kulttuurienvälinen viestintä 6 op
  • Suomalaisen kirjallisuuden historia 3 op
  • Suomalaisen kirjallisuuden klassikot 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä/ko. kielen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä. Yliopiston opettajat eivät ole käytettävissä.

Edeltävät opinnot Suomen kielen perusteiden hyvä hallinta.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048