Sosiaalityön opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Sosiaalityö yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Kohderyhmä Sosiaalityön opinnot soveltuu ensisijaisesti niille, jotka tavoittelevat sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Sosiaalityön opinnoista hyötyvät myös muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät, jotka haluavat ymmärtää auttamistyön luonnetta ja perustaa sekä yhteiskunnan toimintamekanismeja.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Sisko Piippo, sisko.piippo@uef.fi, 040 355 3920

 Sosiaalityön perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op
Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op 
Tutkiva sosiaalityö 5 op
Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Yhteistyöoppilaitos tarjoaa opiskelijoille lähiohjausta niissä jaksoissa, joissa  se on sisältyy jakson toteutukseen. Oppilaitos vastaa tällöin lähiohjauksen kuluista.

Opettaja/lähiohjaus

Opettajina toimivat yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat.

Lähiohjaajat ovat joko sosiaalityön käytännön tuntijoita ja/tai yliopiston omia jatko-opiskelijoita.

Sosiaalityön aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op
Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa 5 op
Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille  3 op
Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op
Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op
Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op
Sosiaalityön etiikka 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Yhteistyöoppilaitos tarjoaa opiskelijoille lähiohjausta niissä jaksoissa, joissa  se on sisältyy jakson toteutukseen. Oppilaitos vastaa tällöin lähiohjauksen kuluista.

Opettaja/tuutori

Opintojaksojen opettajina toimivat oman yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat.

Tuutorit on joko sosiaalityön käytännön tuntijoita ja/tai yliopiston omia jatko-opiskelijoita.