Opintoja sosiaali- ja terveysalan toimijoille

Esimiestehtävissä toimivat

Iäkkäiden parissa toimivat

 • Gerontologian perusopinnot:
  • Johdatus gerontologiaan
  • Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä
  • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
  • Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin
  • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito
 • Vanhuus- ja hyvinvointioikeus, katso hyvinvointioikeuden perusopinnot

Järjestötoiminta ja kolmas sektori

Liiketoimintaa ja yrittäjyyttä tukevat opinnot

Liikunta ja urheilu

Monikulttuurisuudesta kiinnostuneet